Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Snižování rizika katastrof: případ Kambodža

Termín konání:  25.04.2017

Region:  Praha

Pozvánka na seminář

Úterý 25. dubna 2017 od 13:30 hodin

Evangelická teologická fakulta v Praze, Černá 9, místnost C

 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Dr. Min Sor, výkonný ředitel Life With Dignity Phnom Penh, Kambodža (www.lwd.org.kh)

DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Mgr. Ing. Jan Říkovský, CARITAS – VOŠ sociální Olomouc:
    Posilování kapacit místních komunit v Asii a Africe formou e-learningu
  • Mgr. Tomáš Tožička, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
    Příležitosti dobrovolnického vyslání do Asie a Afriky v rámci evropské iniciativy

Seminář bude tlumočen do češtiny

Seminář pořádá Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity
Karlovy v rámci projektu ACT For Humanitarian Capacity Development in
EU Aid Volunteers Initiative.

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze