Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Znovuotevření indonesistiky na FFUK

publikováno: 25.01.2011       téma: Ostatní

V akademickém roce 2011–2012 bude na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze po 14 letech obnoveno studium indonesistiky.

Jednooborové bakalářské studium Etnologie se specializací indonesistika bude vedle přednášek a seminářů zaměřených na etnologii obecně zahrnovat především výuku indonéského jazyka, historie, literatury a politické situace této země. Dále si studenti osvojí přehled o teorii kultury a problematice mezikulturní komunikace se zvláštním zřetelem ke kultuře indonéské. Navíc indonéská vláda nabízí každý rok několik jednosemestrálních nebo dvousemestrálních stipendií zájemcům o studium v Indonésii. Úspěšní uchazeči tak mají jedinečnou možnost poznat tuto nádhernou zemi.

Absolvent oboru Etnologie se specializací indonesistika bude schopen uplatnit své metodologické a jazykové kompetence i znalost kulturně-historického kontextu při analýze současných společenských i politických jevů této čtvrté nejlidnatější a zároveň největší muslimské země světa, bude umět vyhledávat a zpracovávat relevantní data týkající se Indonésie pro vládní i nevládní organizace. Dále bude schopen poskytovat poradenské služby externím subjektům, které s indonéskými partnery navazují obchodní či kulturní styky, působit v nadnárodních organizacích a podílet se na jejich projektech v oblasti Indonésie. Toto bakalářské studium může také tvořit základ pro další specializované magisterské studium.

Přihlášky se musí podat nejpozději do 28.2.2011 (http://www.ff.cuni.cz/FF-191.html).

Více informací je možno získat na webové stránce Ústavu jižní a centrální Asie FFUK – http://iu.ff.cuni.cz/?page=studium.

Kontakt:
PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Ústav jižní a centrální Asie
FFUK v Praze
michaelabudiman@gmail.com

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze