Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > O kampani > Organizace v kampani

Organizace podporující požadavky kampaně

ADEPTTs

ADEPTTs

Alexandra Uhlová, předsedkyně

ADRA

ADRA

Radek Špinka, ředitel

www.adra.cz

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Lenka Dudková, ředitelka

www.arpok.cz

AMBOS MUNDOS

AMBOS MUNDOS

Piotr Plachtanski, předseda

www.ambosmundos.cz

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

Jakub Kříž, ředitel

www.arsczech.org

Bez mámy

Bez mámy

Tomáš Gongol, předseda

www.bezmamy.cz

boNGO

boNGO

Marcela Zahálková, členka sdružení

www.bongoworldwide.org

CARE Česká republika

CARE Česká republika

Jan Kejzlar, ředitel

www.care.cz

CEGV Cassiopeia

CEGV Cassiopeia

Petr Kurz, ředitel

www.cegv-cassiopeia.cz

Centrum Dialog

Centrum Dialog

Toni Antonucci, místopředseda

www.centrumdialog.cz

Centrum Narovinu

Centrum Narovinu

Dana Feminová, předsedkyně

www.adopceafrika.cz

Česká koalice Social Watch

Česká koalice Social Watch

Jiří Silný, koordinátor

www.socialwatch.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. Jan Hron, rektor

www.czu.cz

Člověk v tísni

Člověk v tísni

Šimon Pánek, ředitel

www.clovekvtisni.cz

Development World Wide

Development World Wide

Daniel Svoboda, místopředseda

dww.euweb.cz

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Jan Dus, ředitel střediska

www.spolu.diakonie.cz

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder

Matěj Lejsal, ředitel

www.sue-ryder.cz

EDUCON

EDUCON

Zdeňka Stará, předsedkyně

www.educon.cz

Ekumenická akademie

Ekumenická akademie

Jiří Silný, ředitel

www.ekumakad.cz

Eurosolar ČR

Eurosolar ČR

Milan Smrž, předseda

www.eurosolar.cz

Fair

Fair

Hana Hindráková, předsedkyně výkonné rady

www.fair-ngo.eu

Fair Life

Fair Life

Alena Smolková, výkonná ředitelka

www.fairlife.cz

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Jiří Hejkrlík, předseda

www.fairtrade-cesko.cz

FoRS

FoRS

Jana Krczmářová, ředitelka

www.fors.cz

Gender Studies

Gender Studies

Alexandra Jachanová Doleželová, zastupující ředitelka

www.genderstudies.cz

Glopolis

Glopolis

Petr Lebeda, ředitel

www.glopolis.org

Hnutí DUHA

Hnutí DUHA

Martin Ander, ředitel

www.hnutiduha.cz

Humanitas Afrika

Humanitas Afrika

Kofi Nkrumah, předseda

www.humanitasafrika.cz

Charita Česká republika

Charita Česká republika

Pavel Gruber, vedoucí oddělení Humanitární a rozvojové pomoci

www.charita.cz

IGPN

IGPN

Kristina Kosatíková, koordinátorka IGPN

www.igpn.net

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Martina Ekrtová, ředitelka

www.inexsda.cz

La Strada

La Strada

Petra Burčíková, ředitelka

www.strada.cz

LL-LIKVIDACE LEPRY

LL-LIKVIDACE LEPRY

Jiří Holý, předseda

www.likvidacelepry.cz

Milostivé léto

Milostivé léto

Tomáš Tožička, národní koordinátor

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Monika Tomíčková, ředitelka

www.divokehusy.cz

Nadační fond Microfinance

Nadační fond Microfinance

Miroslav Zámečník, člen správní rady

www.nfmf.cz

Nadační fond Slovak-Czech Womens Fund

Nadační fond Slovak-Czech Womens Fund

Alena Králíková, fundraisingová manažerka

www.womensfund.cz

NaZemi

NaZemi

Tomáš Bílý, předseda

www.nazemi.cz

NESEHNUTÍ

NESEHNUTÍ

Milan Štefanec, pověřený zástupce

www.nesehnuti.cz

Neslyšící s nadějí

Neslyšící s nadějí

Roman Lupoměský, předseda

neslysicisnadeji.org

Njovu

Njovu

Vendula Jičínská, ředitelka

www.njovu.cz

Otevřená společnost

Otevřená společnost

Míla O'Sullivan, koordinátorka

www.osops.cz

PARTNERS CZECH

PARTNERS CZECH

Dana Rabiňáková, ředitelka

www.partnersczech.cz

Poradna pro uprchlíky

Poradna pro uprchlíky

Jaroslav Gramel, ředitel

www.uprchlici.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj

Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj

Ylona Skálová, výkonná ředitelka

www.spotrebitel.net

Shalom for Uganda

Shalom for Uganda

Veronika Jakubčiaková, jednatelka

www.shalomforuganda.cz

ShineBean

ShineBean

Renata Rokůsková, předsedkyně

www.shinebean.org

SIRIRI

SIRIRI

Petr Glogar, předseda správní rady

www.siriri.org

Sue Ryder International CZ

Sue Ryder International CZ

Ivana Plechatá, ředitelka

www.sueryderinternational.eu

Svět bez válek a násilí

Svět bez válek a násilí

Jana Jedličková, mluvčí

www.svetbezvalek.cz

TODERO - Sdružení pro rozvojovou pomoc

TODERO - Sdružení pro rozvojovou pomoc

František Pecháček, předseda

www.volny.cz/todero/todero-cz.htm

Ústav pro ekopolitiku

Eva Kružíková, ředitelka

www.ekopolitika.cz

VARA ČR

David Šifra, koordinátor

Volonté Czech

Volonté Czech

Lucie Rýdlová, NULL

www.volonte.cz

Vysokoškolští humanisté

Táňa Bednářová, hlavní koordinátorka

www.novyhumanismus.cz

WISE

Jan Beránek, ředitel

www.wisebrno.cz

Wontanara

Wontanara

Táňa Bednářová, předsedkyně

www.wontanara.cz

Zelená pro planetu

Zelená pro planetu

Radek Špáta, předseda

www.zelenaproplanetu.cz

Zelený dům Chrudim

Zelený dům Chrudim

Tibor Schwarz, vedoucí ekocentra

www.zelenydum.estranky.cz

Zelený kruh -  asociace ekologických organizací

Zelený kruh - asociace ekologických organizací

Zuzana Drhová, předsedkyně

www.zelenykruh.cz

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze