Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Podpora > Jak se můžete zapojit vy?

Jak se můžete zapojit?

"Nechceme Vaše peníze. Chceme Vás!"

Cílem kampaně není veřejná sbírka ve prospěch konkrétního projektu rozvojové či humanitární pomoci. Jakkoli mezi požadavky kampaně patří nárůst množství i kvality oficiální rozvojové pomoci, Česká republika má dlouhou tradici spolupráce s rozvojovými zeměmi v boji proti chudobě. Česká rozvojová pomoc se může pochlubit řadou úspěšných projektů. Mnohé z nich uskutečnily organizace zúčastněné v kampani. Jejich konkrétní příklady a způsoby, jak se můžete do konkrétní pomoci chudým zemím zapojit i Vy, naleznete na webových stránkách zúčastněných organizací.

Kampaň ČESKO PROTI CHUDOBĚ však usiluje o víc. Chceme rozšířit povědomí o chudobě, o jejích rozličných podobách, o nástrojích boje s chudobou a o tom, jak souvisí s životem nás všech v České republice. Mezi nejširší veřejností, v médiích a mezi našimi politickými zástupci. Chceme z tématu chudoby učinit samozřejmé téma české veřejné a politické diskuse podobně, jak je tomu již několik desítek let v Evropské unii a dalších vyspělých zemích. I Vy rozhodujete o globální chudobě tím, jak hlasujete ve volbách, co nakupujete, o co se zajímáte.... 

Chudoba není něčím, co se prostě "jen tak děje", jako třeba déšť. Naopak. Je to něco, s čím se dá za poměrně krátký čas leccos udělat

Jeoffrey D. Sachs, ředitel Projektu tisíciletí OSN

K odstranění chudoby je třeba více než jen dostatek kvalitní pomoci od bohatých států. O budoucí prosperitě či deprivaci obyvatel chudých zemí rozhodují také pravidla mezinárodního obchodu a míra, v jaké rozvoji svazuje ruce zadlužení. Boj s chudobou se odvíjí také od Vašeho chování, od Vašeho postoje ke znečišťování životního prostředí a rovnosti mezi muži a ženami – důsledky globálních klimatických změn a diskriminace nejvíce zasahují právě nejchudší obyvatele planety.

 

Proto nechceme Vaše peníze, ale Vás:

  • Získejte bílou pásku, symbol globální kampaně proti chudobě, a noste ji na ruce stejně jako to udělali Bono Vox, Brad Pitt, Ben Kingsley a další.

  • Podepište naše požadavky s Vaší nevládní neziskovou organizací, školou, firmou atd. – pošlete nám jméno statutárního zástupce a kontakt na Vaši organizaci.

  • Pomozte nám s organizací kampaně v místě, kde žijete! Jste student či učitel na základní, střední nebo vysoké škole? Dokázali byste tam zorganizovat informační akci, nástěnku, distribuci materiálů? Spolupracujete na kulturních akcích nebo koncertech?  Nenašel by se prostor pro naše materiály? Nápaditosti se meze nekladou!

  • Anebo se staňte dobrovolníkem kampaně - v průběhu roku se konají pouliční akce, kde chceme oslovit širokou veřejnost, pak potřebujeme na stáncích každou pomocnou ruku.

  • Jste novinář, umělec či podnikatel? Působíte v nevládní organizaci, v politické sféře, v showbyznysu či v oblasti Public Relations? Všude tam máte určitě velkou možnost nám pomoct.

  • Určitě se nám ozvěte – každý smysluplný hlas, aktivita či pomocná ruka jsou vítány!

Kontaktovat nás a nabídnout pomocnou ruku můžete zde.

Jak získat bílou pásku?

Bílé pásky spolu s dalšími materiály distribuujeme ZDARMA. Nikdy se neprodávají coby forma veřejné sbírky nebo něco podobného! A kampani nejvíce pomůžete právě tím, že je budete nosit a řeknete o jejích cílech lidem ze svého okolí.

Pásku zasíláme poštou.

Sady pro nástěnky

Pro naše sympatizanty máme připravenu sadu materiálů o kampani, ze kterých se dá vytvořit nástěnka. Za dobu trvání kampaně ji pro nás zajistili na stovkách škol, od základních po vysoké. Ale nemusí jít jen o školy, třeba i o knihovny, galerie či vůbec prostory, kam chodí veřejnost a kde můžete takovou plochu zařídit. Dokonce byla již několikrát umístěna i na firemních nástěnkách. Více informací...

Finanční příspěvky

Naše kampaň finanční prostředky žádnou formou nesbírá. Pokud přesto chcete na nějaký typ pomoci finančně přispět či výrazněji se v něm angažovat, je nejlepší cesta přes konkrétní organizace zapojené v kampani, ať již přímo koordinátory či organizace, které se také k požadavkům přihlásily. Můžete si vybrat takovou oblast, která vám nejvíce vyhovuje. Mezi námi najdete celé spektrum aktivit a zaměření, od organizátorů velkých humanitárních sbírek, přes adopce na dálku, ekologické aspekty rozvoje, akcentující rovnost pohlaví, organizace zaměřené na podporu vzdělání v nejchudších zemích etc. Pokud vám nepomohou informace na webech, určitě se na nás se svými otázkami obraťte a my se vynasnažíme vám poradit!

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze