Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Humanitární pomoc africké Keni

Humanitrn organizace Adra R schvlila projekt rekonstrukce zchtralho zdravotnickho zazen v africk Keni. V nvaznosti na tento program zaloila sbrkov et na nkup antimalarickch a dalch lk pro tce nemocn dti.

Souasn probhaj sbrky plyovch hraek pro dti do sirotinc. Dobrovoln spolupracovnci Adry provedli monitorovac misi nap Keou. Jejich hlavnm kolem bylo navzn kontakt s mstn Adrou, Zdravotnm adem a dalmi institucemi a vytipovat vhodn msto na vytvoen humanitrnho a rozvojovho programu v oblasti zdravotnictv. Dle se zajmali o zdravotn situaci a dostupnost zdravotn pe, problematiku dtskch sirotk, dt napadench virem HIV/AIDS, dt ulice tzv."children street". Souasn pedali v sirotincch potraviny a v prbhu mise poskytovali zdravotn oeten.

V nvaznosti na tento program byl vytvoen dal program pomoci, a to drcovsk et finannch prostedk na nkup antimalarickch a dalch lk pro nemocn dti a souasn probhaj sbrky plyovch hraek pro dti do sirotinc.

Vce na www.kena.websnadno.cz

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze