Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Humanitární pomoc africké Keni

Humanitrn organizace Adra R schvlila projekt rekonstrukce zchtralho zdravotnickho zazen v africk Keni. V nvaznosti na tento program zaloila sbrkov et na nkup antimalarickch a dalch lk pro tce nemocn dti.

Souasn probhaj sbrky plyovch hraek pro dti do sirotinc. Dobrovoln spolupracovnci Adry provedli monitorovac misi nap Keou. Jejich hlavnm kolem bylo navzn kontakt s mstn Adrou, Zdravotnm adem a dalmi institucemi a vytipovat vhodn msto na vytvoen humanitrnho a rozvojovho programu v oblasti zdravotnictv. Dle se zajmali o zdravotn situaci a dostupnost zdravotn pe, problematiku dtskch sirotk, dt napadench virem HIV/AIDS, dt ulice tzv."children street". Souasn pedali v sirotincch potraviny a v prbhu mise poskytovali zdravotn oeten.

V nvaznosti na tento program byl vytvoen dal program pomoci, a to drcovsk et finannch prostedk na nkup antimalarickch a dalch lk pro nemocn dti a souasn probhaj sbrky plyovch hraek pro dti do sirotinc.

Vce na www.kena.websnadno.cz

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze