Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Vyšel newsletter GaRP č.11

publikováno: 19.03.2010       téma: Ostatní

Obsah jedenáctého čísla newsletteru Globalizace a rozvojová politika – GaRP:

Zaostřeno: Hledá se vize českého zemědělství
Ministerstvo zemědělství zahájilo práce na přípravě „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Martin Kloubek se zaměřuje nejen na popis problémů, které jsou pro české zemědělství příznačné, ale navrhuje také některá možná řešení, jež se mohou stát stavebními kameny jeho budoucí vize.

Komentář: Obamov návrh špeciálnej dane a potreba nadnárodnej finančnej regulácie
Potřebou globálního přístupu k finančním regulacím a potížím, které mohou v této souvislosti vyvstat z hlediska národní suverenity, se zabývá Ivan Lukáš.

Nakonec: Kodaň, a co dál? Nesplněná očekávání a výhledy do budoucna
Nakonec se Jan Doležal vrací k průběhu prosincového setkání v dánské metropoli, ke slabým a silným stránkám tzv. Kodaňské dohody a relevanci tohoto politického dokumentu pro další vývoj klimatických jednáních v roce 2010.

PDF GaRP č. 11, 361 kB
 

Kompletní archív newsletteru GaRP

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze