Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Kodaň 2009: Šance pro klima

publikováno: 16.11.2009       téma: Změna klimatu a rozvoj

Organizace spojených národů vyzývá k uzavření účinné mezinárodní dohody o ochraně klimatu na globální konferenci v Kodani (7.–18. prosince 2009). Dohoda závisí nejen na politických vyjednáváních, ale i na tlaku veřejnosti celého světa. Mobilizace veřejného mínění je tedy hlavním cílem kampaně nazvané "Seal the Deal!", jejíž součástí je i petice za ochranu klimatu. Společně s podpisy občanů celého světa bude předložena politickým lídrům na začátku kodaňské konference.
Seal the Deal!www.sealthedeal2009.org

„Svět vyzývá představitele států, aby na konferenci COP 15 dosáhli dohody o klimatu, která bude konečná, spravedlivá a účinná. Aby stanovili závazné cíle ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 za účelem odvrácení hrozby změny klimatu. Aby ustavili rámec, jenž podpoří odolnost klimaticky zranitelných zemí a ochrání životy a obživu lidí. Aby podpořili adaptační snahy rozvojových zemí. Aby plně využili této jedinečné příležitosti k ochraně lidí a planety. Aby podpořili zelený růst a umožnili nastartovat zelenou ekonomiku budoucnosti založenou na nízkých emisích uhlíku."  Více informací na českém webu OSN.

U příležitosti Dne OSN 23. října připojila svůj podpis za kampaň Česko proti chudobě i její koordinátorka Dagmar Trkalová. Dopady změny klimatu postihují nejhůře právě nejchudší a je jasné, že splnění Rozvojových cílů tisíciletí je bez ochrany klimatu nemyslitelné.

 

 

Svůj podpis můžete připojit i vy!

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze