Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Analytické materiály > Rostoucí ceny potravin

Informační balíček o rostoucích cenách potravin

Glopolis, 5.4.2011

V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“ sestávající ze čtyř dokumentů, které se věnují rostoucím cenám potravin, problematice hladu a konceptu potravinové suverenity.

Současný trend prudkého nárůstu cen potravin silně připomíná potravinovou krizi z let 2007-2008. Diskuze expertů, zda se již jedná o potravinovou krizi, nebo ještě ne, není relevantní. Důležitá je především skutečnost, že Index cen potravin, který zpracovává Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), dosáhl svého maxima a přesáhl hodnotu, kterou zaznamenal v době krize před 4 lety. To však neznamená, že ceny všech potravin jsou v současnosti na svém maximu. Nicméně rychlost, s níž v posledním roce vzrůstaly, je alarmující.

Glopolis proto představuje „informační balíček“, který obsahuje infolist a článek o rostoucích cenách potravin a příčinách tohoto růstu. Protože nejhorší vliv mají rostoucí ceny potravin na obyvatele chudých zemí, Glopolis vydává také policy paper o příčinách a charakteristice hladu. Infolist o potravinové suverenitě se pak věnuje konceptu, který podle obyvatel rozvojových zemí představuje hlavní řešení pro zabezpečení potravinové bezpečnosti.

Ke stažení

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze