Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Investice do zemědělské půdy v Africe se zaměřením na lidská práva

Termín konání:  15.11.2011

Region:  Praha

Seminář připravilo analytické centrum Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.

Datum: 15. listopadu 2011
Místo konání: Dům OSN v Praze, nám. Kinských 6, Praha 5

Srdečně vás zveme na seminář "Investice do zemědělské půdy v Africe se zaměřením na lidská práva“. Cílem je představit problém záborů půdy (land grabbing) v rámci projektu EvropAfrika: směrem k potravinové suverenitě. Bude se diskutovat i o problému záborů půdy v ČR a východní Evropě.

Svou účast prosím potvrďte na adrese konference@glopolis.org do 11. listopadu.

Kontext:

Lidsko-právní přístup hraje v rozvojových debatách důležitou roli, ale spojitost mezi rozvojem a takzvanou druhou generací lidských práv (zahrnující práva ekonomická, sociální a kulturní) není příliš zdůrazňována. Přitom boj za demokratické vládnutí (ztělesněné v právech politických a občanských) a za lepší životní podmínky (zahrnuté právě v druhé generaci lidských práv) se naplno rozhořel v roce 2011 obzvláště v severoafrických zemích. I v dalších zemích ale probíhají tyto snahy o naplnění lidských práv v nemalé míře, i když jsou méně viditelné.

Ochrana a posilování lidských práv jako je právo na potraviny a vodu, přístup k půdě nebo práva žen jsou značnou společenskou výzvou také v zemích subsaharské Afriky. Tam naplňování lidských práv může pomáhat v boji s chudobou a zároveň sloužit jako určitá hnací síla pro posílení demokracie. Nicméně, tyto snahy o naplnění lidských práv mohou být ohroženy novým trendem rozsáhlých investic do levné zemědělské půdy, který se objevil po ekonomické a potravinové krizi v letech 2007/8. Tyto (především zahraniční) investice mají na jedné straně potenciál posílit podfinancovaný zemědělský sektor, ale na straně druhé s sebou nesou obavy z možných negativních důsledků, kterým čelí nejchudší obyvatelstvo planety. Mezi ty nejčastěji patří drobní farmáři a ženy a ve skutečnosti jsou známy závažné příklady, kdy jsou zásadně porušována práva těchto skupin.

Tento seminář si klade za cíl hlouběji představit problematiku lidských práv v africkém kontextu, poukázat na vazbu mezi zemědělstvím a chudobou a představit výzvy spojené s investicemi do africké půdy. Ani genderový aspekt nemůže být vynechán z této diskuze, protože ženy tvoří největší podíl chudé populace na světě. Seminář také představí konkrétní příklady a blíže seznámí účastníky s pojmem „zábory půdy/land grabbing“, který není v českém kontextu příliš známý. Rádi bychom ale také pohovořili o tzv. záborech půdy v rámci České republiky a východní Evropy.

Ke stažení

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 8 a 2 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze