Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Parlamentní debata

Termín konání:  15.10.2007

Region:  Praha

Parlamentní debata “Rozvojové cíle tisíciletí”

Přispívá Česká republika dostatečně k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a ke zmírnění dopadů klimatických změn?

Akce se koná pod záštitou Ondřeje Lišky, poslance Parlamentu ČR a předsedy Výboru pro evropské záležitosti PČR  
 

EU          EDD            UNDP


Organizátor: 
EDUCON jménem kampaně Česko proti chudobě (ČpCH) 

ve spolupráci s: 
České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

Datum: 15. října 2007

Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - Sál státních aktů, Sněmovní 4, Praha 1

Cíle:
1. Diskuse k současnému stavu rozvojové spolupráce České republiky
2. Podpora Rozvojových cílů tisíciletí
3. Diskuse k přístupu ČR k otázkám klimatických změn a rozvoje, včetně přípravy prezentace na Evropských rozvojových dnech
4. Diskuse k přípravě ČR na předsednictví EU v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

Cílem debaty je nejen diskutovat vybrané problémy související s Rozvojovými cíli tisíciletí a s jejich naplňováním v poločase, ale i hledat možná řešení, jak současný stav zlepšit.

Debata je zaměřena na tato témata:
- Diskuse k současnému stavu rozvojové spolupráce České republiky 
- Podpora Rozvojových cílů tisíciletí
- Diskuse k přístupu ČR k otázkám klimatických změn a rozvoje, včetně přípravy prezentace na Evropských rozvojových dnech
- Diskuse k přípravě ČR na předsednictví EU v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

Obdobné parlamentní debaty se uskuteční v dalších 11 nových členských zemích EU a výsledky všech debat budou následně prezentovány v rámci Evropských rozvojových dnů.

Debaty se zúčastní řada významných osobností nejen české politické scény, ale i novinářů a představitelů nevládních neziskových organizací, zabývajících se soustavnou činností v oblasti rozvojové spolupráce a klimatických změn. Předběžný počet účastníků je odhadován na 70 osob.

Akce je financována Evropskou komisí v rámci projektu „Parliamentary debates on MDGs in 12 European Union new Member States“, realizovaného organizací United Nations Development Programme. 

V České republice je debata organizována občanským sdružením Educon jménem neziskových organizací sdružených v kampani Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz), ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (www.fors.cz ) a dalšími partnery.

Zájemci o účast se mohou do 11. října 2007 ozvat na adresu marcela.zahalkova@seznam.cz

 

Podrobný program (MS Word, 244 kB)

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 9 a 6 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze