Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Svět v krizi: Jaké reformy globální ekonomiky a politiky?

Termín konání:  30.03.2009 - 01.04.2009

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis

spolu s dalšími 17 českými a zahraničními neziskovými organizacemi

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

SVĚT V KRIZI:

JAKÉ REFORMY GLOBÁLNÍ EKONOMIKY A POLITIKY?

Konference občanské společnosti před schůzkou G-20 v Londýně a neformálním zasedáním ministrů financí v Praze

 

Jaké jsou příčiny současné finanční a ekonomické krize? Jak souvisí se změnami klimatu, potravinovou krizí, globální chudobou či nestálými cenami energie? Představuje politika Evropské unie problém či spíše řešení různých krizí? Jak vlastně vypadají globální toky peněz a dalších zdrojů? Kdo a jak dohlíží na globální ekonomiku?  Nakolik se mění současné rozdělení ekonomického a politického vlivu?  Jak vypadá krize z pohledu střední Evropy? Jaké reformy a alternativy navrhuje občanská společnost? 
 

Zajímají-li Vás tyto a podobné otázky, zúčastněte se konference ve dnech


30. března až 1. dubna 2009

v Michnově paláci v Praze

 Újezd 450/40 Praha 1, Malá Strana

 

Svoji účast na konferenci mezi dalšími přislíbili: Heiner Flassbeck, hlavní ekonom, UNCTAD, Wolfgang Sachs, odborník na globalizaci, udržitelný rozvoj a životní prostředí, Wuppertal Institute (Německo), Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERV (ČR), Roberto Bissio, hlavní koordinátor Social Watch (Uruguay), Jan Mládek, ekonomický expert (ČR), Dung Pam Sha, expert Action Aid (Nigérie), Pang Zhongying, odborník na mezinárodní vztahy (Čína), Pavel Kohout, ekonomický expert, člen NERV (ČR), Sandeep Chachra, ředitel Action Aid Indie a přední odborníci z nevládních organizací celého světa.

 

Více informací včetně aktuálního programu konference a online registrace.

 

Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme o předchozí registraci.

Pracovním jazykem konference je angličtina. Tlumočení do češtiny bude zajištěno. 

Mimopražským účastníkům je možné přispět na dopravu a ubytování (více na www.glopolis.org)

O konferenci

Neformální setkání Rady evropských ministrů hospodářství a financí členských států EU (známé pod zkratkou ECOFIN), se bude letos poprvé konat v České republice. Tato souhra okolností je výjimečná. V současné době jsme svědky nejhlubší ekonomické a hospodářské krize od 30. let minulého století. Zároveň se v celoplanetárním měřítku dramaticky prohlubuje i klimatická a energetická krize. Počet lidí s žijících pod hranicí chudoby a v hladu opět rychle stoupá.

Zdá se, že ekonomické paradigma vládnoucí minulým dekádám při hledání řešení aktuální krize selhává. Naléhavě potřebujeme hledat alternativy současného ekonomického a politického modelu a Evropská unie by měla v tomto procesu změny hrát významnou úlohu. Záměrem této konference je proto prohloubit  diskusi o možných alternativách globálního rozvoje a přispět tak k procesu reforem, o němž hovoří zástupci mezinárodních institucí, nevládních organizací, nezávislí odborníci i politici.

 

Obsah a formát diskusí

Konference bude členěna do čtyř bloků: (1) První blok se bude věnovat příčinám systémové krize a nedostatkům stávajícího finančního a ekonomického modelu, (2) druhý blok se zaměří na způsob distribuce bohatství a zdrojů, (3) třetí blok se bude zabývat otázkou ekonomické kontroly na místní, národní i mezinárodní úrovni a změnami v geopolitice a (4) čtvrtý blok bude věnován alternativám, politickým doporučením a možným způsobům řešení krize z pohledu občanské společnosti.

Jednotlivé diskusní části konference budou mít různou formu, která  umožní aktivní zapojení všech účastníků. V rámci konference proběhnou jednak panelové  diskuse zaměřené na všeobecnou analýzu výše nastíněných problémů, a hlavně 9 interaktivních pracovních dílen, které účastníkům umožní soustředit se na konkrétní aspekty daných témat.
 
Výsledkem společných diskusí dvoudenního setkání bude společný dokument s konkrétními požadavky a doporučeními, která budou adresována účastníkům summitu G-20 v Londýně a ministrům hospodářství a financí, kteří se sejdou na společném zasedání Rady  ECOFIN  v Praze.

Organizátoři

Konferenci pořádá Glopolis - Pražský institut pro globální politiku, za podpory Action Aid, Attac, Brettonwoods Project (Velká Británie), Christian Aid (Velká Británie), EURODAD (Belgie), CEE Bankwatch, European Alternative Economic Memorandum, Hnutí DUHA (ČR), Greenpeace (ČR), Heinrich Böll Foundation, International Forum on Globalization (USA), New Economics Foundation (Velká Británie), Social Watch (Uruguay), SOMO (Nizozemsko), Tax Justice Network, Vedegylet Egyesulet (Maďarsko), WEED - World Economy, Ecology & Development Association (Německo).

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 6 a 8 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze