Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Peacebuilding v rozvojové spolupráci

Termín konání:  07.01.2010 - 08.01.2010

Region:  Praha

Vážené dámy a pánové,
jménem evropské sítě Initiative for Peacebuilding Vás zveme na dvoudenní seminář na téma:

Peacebuilding v rozvojové spolupráci
v rámci evropského sítě Initiative for Peacebuilding

Seminář se uskuteční ve dnech 7. - 8. ledna 2010,
v sídle United Nations House (Dům OSN), nám. Kinských 6, Praha 5

Seminář je rozdělen do několika tematických bloků:
• proces budování míru a pokojné řešení konfliktů v rozvojových zemích
• souvislosti mezi bezpečností, mírem a rozvojem na teoretické úrovni v oblasti politik EU i v praxi
• průřezové otázky: lidská bezpečnost, gender, transformační spravedlnost – případy porušování práv a mediace. Každý z těchto přístupů přispívá významnou měrou k budování míru a je-li součásti rozvojové činnosti, vyústí v komplexnější a systematičtější podporu.

Školitelkou tohoto dvoudenního workshopu bude ředitelka evropské platformy European Peacebuilding Liaisence Office (EPLO), Catherine Woollard, která se dlouhodobě problematice peacebuildingu věnuje ve své odborné praxi.
Seminář, občerstvení a metodické materiály jsou pro všechny účastníky zdarma. Seminář bude probíhat v anglickém jazyce.

V případě, že byste se semináře rádi zúčastnili, potvrďte nám svou účast do 18. prosince 2009 na adresu: sarka.dvorakova@partnersczech.cz, s uvedením, zdali potřebujete zajistit simultánní překlad.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Se srdečným pozdravem
PhDr. Dana Rabiňáková a Šárka Dvořáková
jménem realizačního týmu

Kontakt: Šárka Dvořáková, koordinátorka projektu za ČR
Email: sarka.dvorakova@partnersczech.cz, mobil: 604/710 768

MS Word celá pozvánka s návratkou, 507 kB

Ke stažení

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 9 a 5 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze