Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Otevřený prostor: Fair Trade, Free Trade, nebo jinak?

Termín konání:  27.01.2010 - 31.01.2010

27.-31. ledna 2010 (středa večer až neděle ráno), Rychta krásenko (Moravský kras)

Zveme vás na seminář o kořenech, environmentálních a sociálních důsledcích a alternativách tzv. volného obchodu. Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových pohledů na ekonomickou globalizaci v časech ekologické a hospodářské krize.

Seminář je určen pro aktivisty, ekonomy a akademiky zaměřené na problematiku rozvoje, mezinárodního obchodu a globalizace, pro členy státní správy a samospráv, studenty a další zájemce.

Účast na semináři přislíbili i Prof. Joachim Becker z Wirtschaftsuniversität Wien, Jean-Marie Krier z rakouské organizace pro rozvojové vzdělávání KommEnt a Juraj Zamkovský ze slovenských Priatel Zeme - CEPA

Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, čím vás seminář zaujal, co od něho očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali.

Přihlášky přijímáme do neděle 10. ledna 2010, v následujícím týdnu (do 15.1.10) vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy.
Účastnický poplatek bude 1500-2500 Kč, podle vašich možností, cena včetně ubytování a stravy. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, prosíme v tom případě zdůvodněte v přihlášce. Cestovné nehradíme, tlumočení bude zajištěno. Více o Rychtě Krásensko http://www.lipka.cz/index.php?prac=rychta

Tento seminář organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Společností pro Fair Trade a Katedrou environmentálních studií FSS MU. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Jiří Silný. Více informací o semináři žádejte u Elišky Balharové (732 440 930), případně pište na: openspace2010@email.cz či na Trast pro ekonomiku a společnost, Dvořákova 13, 602 00 Brno.

Činnost Trastu pro ekonomiku a společnost podporuje Nadace Open Society Fund Praha. Seminář je organizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah dokumentu je zcela na odpovědnosti Společnosti pro Fair Trade a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 

Ke stažení: 

PDF celý leták, 109 kB

MS Word přihláška, 472 kB

 

Ke stažení

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 1 a 9 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze