Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Změny klimatu jako společenský problém

Termín konání:  01.06.2010

Region:  Praha

Cílem semináře je zhodnotit úroveň současné debaty o změnách klimatu a souvisejících environmentálních a společenských problémech a nabídnout náměty, jak tuto debatu posunout dále pomocí lépe naplánovaných kampaní a projektů nevládních organizací a dalších institucí, které se snaží podnítit ekologicky příznivé chování a postoje veřejnosti.

Zvláštní pozornost bude věnována způsobům komunikace nevládních organizací s veřejností a medii, možnostem evaluace komunikačních strategií a činnosti nevládních organizací, a také roli vědy a její relevance ve veřejné debatě o environmentálních problémech. Seminář se zaměří také na inovativní metody práce nevládních organizací a možnosti spolupráce s veřejnou správou nebo samosprávou.

Na semináři bude prezentována nová studie Zeleného kruhu – Možnosti spolupráce s veřejností (nejen) při ochraně životního prostředí. Na semináři vystoupí také hosté za zahraničních nevládních organizací, kteří představí své zkušenosti a příklady inovativních projektů.

Ke stažení

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 2 a 1 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze