Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Mezinárodní den dobrovolníků 2010

Termín konání:  07.12.2010

Letošní Mezinárodní den dobrovolníků připomene v České republice slavnostní večer, který pořádá nezisková organizace Sdružení dobrovolných aktivit INEX http://www.inexsda.cz/ s podporou Informačního centra OSN v Praze a Zastoupení Evroské komise v České republice. Akce se koná v rámci příprav na Evropský rok dobrovolnictví 2011 vyhlášený Evropskou komisí, do něhož se aktivně zapojí i české nevládní organizace a orgány státní správy.

7. prosince 2010, 18 hod., studentský klub K4, Celetná 20, Praha 1

Součástí programu slavnostního večera bude premiéra dokumentárního filmu o mezinárodním dobrovolnictví, vyhlášení dobrovolníka roku INEX-SDA a ocenění nejlepších fotografií pořízených dobrovolníky. „Smyslem večera je ocenit přínos lidí, kteří věnují svůj čas a energii jiným bez ohledu na finanční odměnu. Mezinárodní dobrovolnické projekty se za uplynulých 20 let staly v Česku tradicí a vzbuzují stále větší zájem zejména mladých lidí. Ročně vyšleme do zahraničí téměř 800 českých dobrovolníků a u nás přivítáme zhruba 400 zahraničních, což naši zemi řadí mezi bašty mezinárodního dobrovolnictví,“ shrnuje ředitel INEX-SDA Robin Ujfaluši.

O Mezinárodním dni dobrovolníků
Mezinárodní den dobrovolníků 5.12. byl oficiálně vyhlášen roku 1985 Organizací spojených národů a je každoročně připomínán jako poděkování všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a úsilí pro obecné blaho. Dobrovolnictví je příležitost pro každého, kdo je ochoten věnovat svůj čas a energii prospěšné věci. Odměnou je dobrovolníkům zejména osobní obohacení, rozšíření obzorů, zlepšení znalostí a osvojení si důležitých dovedností, např. orientace v novém prostředí a komunikace s novými lidmi.

Poselství generálního tajemníka OSN k letošnímu Mezinárodnímu dni dobrovolníků: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13284.doc.htm

Ke stažení

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 7 a 9 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze