Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Udržitelný rozvoj: platná globální strategie či prázdné heslo?

Termín konání:  11.06.2013

Region:  Praha

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář

Udržitelný rozvoj: platná globální strategie či prázdné heslo?

Pod záštitou Informačního centra OSN v Praze ho společně pořádají Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj

v úterý, 11. června 2013
13 – 16 hod.
Akademie věd ČR (sál 206)
Národní 3, Praha 1

PROGRAM

  1. Prof. Bedřich Moldan, ředitel COŽP UK: Summit OSN o udržitelném rozvoji RIO + 20 a další vývoj
  2. Mgr. Michal Broža, iC OSN: Spolupráce a udržitelnost – formulace rozvojových cílů. Udržitelný rozvoj a jeho globální rozměr.
  3. Dr. Tomáš Hák, PhD., COŽP UK: Indikátory udržitelného rozvoje. Indikátorů – agregovaných i jejich sad – již existuje velké množství. Vypovídají ale o opravdu skutečnostech podstatných pro udržitelnost společenského rozvoje?
  4. Dr. Pavel Šremer, STUŽ: Udržitelný rozvoj, Národní strategie UR ČR a UR viděný neziskovou sférou.
  5. Ing. Petr Švec, ředitel asociace NSZM, Mgr. Petr Hermann, předseda NSZM: Místní agenda 21 a Národní síť Zdravých měst – rozvoj a hodnocení udržitelnosti v lokálním a regionálním měřítku.

15:00 Diskuse
16:00 Závěr

Kontakty:

MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc. předseda Komise pro životní prostředí AV ČR, tel.: 241 062 596
Ing. Jiří Dlouhý předseda STUŽ,
Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR, tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz
Michal Broža, pověřený řízením iCentra OSN v Praze, tel. 255 711 645

 

 zatím bez komentářů 

 

 Zanechte komentář 

jméno

e-mail (nebude zobrazen)

Jaký je součet 3 a 3 ? (povinné - ochrana proti spamu)

  

 

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze