Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Seminář Reframing

Termín konání:  09.10.2013

Region:  Praha

Seminář Nadace Divoké Husy

V rámci projektu Reframing the Message bychom vás rádi pozvali na seminář určený pro všechny, které zajímá rozvojová spolupráce.

Co je to Reframing? K čemu nám může být? Jak ho používat ke zviditelnění vaší organizace? Jaká je situace v ČR? Jde dělat fundraising pomocí pozitivních zpráv?

Na tyto a další otázky se vám pokusíme odpovědět na tomto semináři, který reaguje na současný světový trend v oblasti komunikace. Důraz je kladen na pozitivní formu komunikace -jednoduše zkusíme vyprávět příběhy jiným způsobem.

V průběhu bude představena kampaň The World's Best News, do které bychom Vás rádi zapojili.

Datum: 9. října 2013
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Novotného lávka 5, Praha 1

Školitelky: Adéla Jansová, Ivona Remundová, účast dalšího hosta (novináře) je možná

Program

Přihlašujte se, prosím, pomocí formuláře.

Seminář je zdarma, součástí je i oběd a další občerstvení.

Seminář se bude v roce 2014 opakovat i v dalších městech ČR, i tak je možné mimopražským účastníkům proplatit jízdné (na základě dokladu z veřejné dopravy). 

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze