Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Přednášky O.Lánského a T.Tožičky

Termín konání:  22.10.2014

Region:  Brno

Zveme vás na přednášky a následnou diskuzi Ondřeje Lánského a Tomáše Tožičky v Domě umění, Malinovského nám. 2, Brno

ve středu 22.10. v 18.00 h

Ondřej Lánský: Důstojnost lidstva a člověka - otevřený projekt, anebo jistý plán?
Je směr dějin nějakým způsobem dán a stačí jej nahlédnout a následovat, anebo jsou dějiny otevřeným polem pro lidské jednání a nic není zaručeno? Z čeho pak čerpáme jistotu o našem jednání? Není třeba věnovat pozornost každé tendenci, která se ve společnosti projeví? Není nutné se v souvislosti s důstojností člověka a lidstva jako projektem zamyslet nad důsledky prekarizace práce, migrace či fungování globálního kapitalismu? Neohrožují tyto totalizující fenomény hodnotu lidské důstojnosti podobně jako válka? Přednáška se zaměří na mapování právě těchto otázek.

Tomáš Tožička: Pokrok, důstojnost a volný čas
Pozitivní utopické vize představovaly pokrok jako uvolnění člověka z otrocké dřiny. Tím měli lidé získat více volného času k rozvíjení osobních zájmů a plodné tvořivosti, ke vzájemné komunikaci a spolupráci, k posilování vztahů a zábavě. Měla se tak otevřít možnost důstojného života pro všechny obyvatele planety. Dnes ovšem vede obrovský technologický pokrok především k obohacení hrstky jedinců, k nadměrnému plýtvání a vyloučení obrovské masy lidí z tvořivé práce. Je na čase se ptát, jak současná míra technologického rozvoje a správa společnosti mohou zajistit důstojný život pro všechny. A zda je to vůbec v daném rámci možné.

Vstupné: 40/20/10 Kč.

Před diskuzí je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka výstavy Důstojnost lidstva... s kurátorkou Terezií Petiškovou.

Začátek v 17.00 h.

Vstupné na prohlídku 80/40/20 Kč.

Více informace najdete zde.

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze