Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Budoucnost biopaliv

Termín konání:  24.11.2014

Region:  Praha

Glopolis vás srdečně zve na kulatý stůl s názvem

BUDOUCNOST BIOPALIV

Pondělí, 24.11.2014, 14:30 – 16:30

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Tématem kulatého stolu bude především role biopaliv druhé generace, jejich klady a zápory a možné dopady na ostatní odvětví. Zatímco pěstování plodin pro biopaliva první generace v řadě rozvojových zemí nebezpečně konkuruje pěstování potravin, biopaliva druhé generace je možné vyrábět z celých rostlin, dřevní hmoty nebo odpadních částí – konkurence se tak může přenést do oblasti spalování biomasy za účelem výroby elektřiny nebo tepla. Cílem kulatého stolu je v uzavřeném kruhu expertů prodiskutovat, jak by měla vypadat podpora biopaliv jak první tak druhé generace po roce 2020.

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze