Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Daňová spravedlnost jakožto podmínka udržitelného rozvoje

Termín konání:  24.04.2014

Region:  Praha

Druhá konference o daních s názvem

"Daňová spravedlnost jakožto podmínka udržitelného rozvoje".

Čtvrtek 24. 4. 2014, 9:00-16:00

Místnost č. 48 (Konírna), PS PČR, Malostranské nám. 7/19

Globální udržitelný rozvoj trpí tím, že existuje nesoulad mezi sociálním rozvojem a ekologickými potřebami a pravidly, která upřednostňují zájmy bohatých států a nadnárodních korporací. Daňové ráje a neexistující zdanění či zákaz spekulativních finančních transakcí představují zásadní problém. Další daňová privilegia, jako je chybějící zdanění pohonných hmot pro leteckou a námořní dopravu, mají silný dopad na životní prostředí. Debata o těchto otázkách v České republice chybí a cílem této konference je ji zahájit. 

Na konferenci budou diskutovat jak politici, tak odboráři a aktivisté, kteří se daňovou spravedlností, daňovými ráji a úniky zabývají.

 

Protože je kapacita místnosti omezena, zaregistrujte se prosím zde: https://docs.google.com/forms/d/1OEBP7ZbImRfrz7fdEUiDUKQGMsd
Hy7L7StGNH4J79bw/viewform

 

Ke stažení

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze