Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Jak naše talíře otáčí světem?

Termín konání:  27.05.2014

Region:  Praha

Odborný workshop určený učitelům a studentům pedagogiky a zaměstnancům rozvojových a environmentálních NNO

27. května 2014, 9-13 hod.

Informační centrum OSN, Železná 24, Praha 1

Cíle workshopu:

  • Seznámení s novým tématem, které v našem každodenním životě propojuje rozvojovou a environmentální oblast
  • Představení jiného úhlu pohledu na téma potravinové bezpečnosti, s důrazem na oblasti na které máme přímý vliv
  • Inspirace pro další práci s tématem zodpovědné spotřeby

Co spojuje vepřový řízek s Amazonskými pralesy? Když jsme tuto otázku pokládali kolemjdoucím v pražských ulicích, všichni dotázaní zvedali udiveně obočí. Což právě teď možná činíte i vy. Kupodivu toto propojení existuje, ačkoliv je pro mnohé z nás neviditelné. Ve skutečnosti takových neviditelných spojení mezi námi, českými spotřebiteli, a zbylým světem, existuje mnoho. Zcela jednoduše, pokud by celé lidstvo žilo jako průměrný český občan, potřebovali bychom pro udržení světové spotřeby 2,8 planety.

Koncept udržitelné nebo zodpovědné spotřeby zatím v naší společnosti není rozšířeným tématem. Může být vnímán jako složitý, možná omezující naši svobodu nebo také jako finančně nákladný. Tyto představy mohou být částečně pravdivé (ne však nutně), nicméně zamyšlení nad způsobem, jakým žijeme a jaký model společnosti svými spotřebitelskými volbami podporujeme, je nezbytné. Souvisí to totiž s klíčovými výzvami, kterým dnes lidstvo čelí a které si vyžadují naši pozornost.

Více informací o programu v přiložené pozvánce.

Prosíme zaregistrujte se on-line: http://bit.ly/QYKzra

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze