Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Ekonomická demokracie

Termín konání:  05.06.2014

Region:  Praha

Pojem ekonomické demokracie u nás není znám. Může v sobě zahrnovat participativní rozpočtování, občanskou kontrolu rozpočtu, genderově zohledněné plánování apod. Mnohé z těchto věcí fungují různých zemích světa. V České republice začala už debata o participativním rozpočtu, ale téma ekonomické demokracie je stále spíše okrajové. Rádi bychom touto konferencí přispěli k posílení povědomí o ekonomické demokracii, jejích nástrojích a ideovém základu. Zároveň se budeme snažit ukázat příklady dobré praxe, které můžeme najít jak v ČR, tak v zahraničí.

 

Čtvrtek 5. 6. 2014

Místnost č. 48 (Konírna), PS PČR, Malostranské nám. 7/19

 

Registrace na konferenci: https://docs.google.com/forms
/d/1eQwTu07AA6qNsQwOKazQ7hp8UaRhQ31p-GVAXYy5dzk/viewform

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze