Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Rozvoj a klima

Termín konání:  27.11.2015

Region:  Praha

Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, místnost 318, Praha 1

15.00 – 19.30

Zveme Vás na kulatý stůl, který chce ve dvou kolech přispět k prohloubení české debaty o závažných a vzájemně propojených tématech klimatické změny a udržitelného rozvoje. Letošní rok představuje díky konferencím, které se tématům rozvoje a klimatické změny věnují na nejvyšší politické úrovni, příležitost a výzvu k propojování a spolupráci organizací občanské společnosti. Jen společné úsilí může vyvinout dostatečný tlak na politické rozhodování tak, aby opatření vedoucí k ekologicky a sociálně udržitelnému rozvoji byla účinná a včasná. Budeme se o tom umět domluvit?

V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujete na e-mail lenka.cerninova@ekumakad.cz. Počet míst je omezen.

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze