Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Co není udržitelný rozvoj

Termín konání:  02.06.2016

Region:  Praha

  1. Soutěž účastníků v kuželkách ve vyčleněné části hřiště – podpora udržitelnosti těla, od 16 do 17:30 hod.
  2. Panelová diskuse ke stanovenému tématu od 17:30 hod. v klubovně s panelisty RNDr. Jana Dlouhá, PhD. z Platformy pro udržitelný rozvoj, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Mgr. Jiří Guth z Alternativy Zdola, specialista EIA na magistrátu hl. m. Prahy, Mgr. Tomáš Tožička z Alternativy Zdola, koordinátor mezinárodních projektů, RNDr. Václav Exner, CSc. z Alternativy Zdola, následovaná přátelským posouzením tématu všemi účastníky do vyčerpání. Moderuje Zbyněk Fiala

Jste zváni na celý program nebo na kteroukoli část!

Pořadatel

Alternativa Zdola, z. s., www.alternativazdola.cz

Mgr. Karel Růžička, karelruzickaabbb@seznam.cz

Místo

Sportovní areál DTJ Santoška, Xaveriova 1, Praha 5

Termín

čtvrtek 2. června

Doba trvání

  1. 16.00 – 17.30
  2. 17.30 – 20.00
V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze