Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Co není udržitelný rozvoj

Termín konání:  02.06.2016

Region:  Praha

  1. Soutěž účastníků v kuželkách ve vyčleněné části hřiště – podpora udržitelnosti těla, od 16 do 17:30 hod.
  2. Panelová diskuse ke stanovenému tématu od 17:30 hod. v klubovně s panelisty RNDr. Jana Dlouhá, PhD. z Platformy pro udržitelný rozvoj, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Mgr. Jiří Guth z Alternativy Zdola, specialista EIA na magistrátu hl. m. Prahy, Mgr. Tomáš Tožička z Alternativy Zdola, koordinátor mezinárodních projektů, RNDr. Václav Exner, CSc. z Alternativy Zdola, následovaná přátelským posouzením tématu všemi účastníky do vyčerpání. Moderuje Zbyněk Fiala

Jste zváni na celý program nebo na kteroukoli část!

Pořadatel

Alternativa Zdola, z. s., www.alternativazdola.cz

Mgr. Karel Růžička, karelruzickaabbb@seznam.cz

Místo

Sportovní areál DTJ Santoška, Xaveriova 1, Praha 5

Termín

čtvrtek 2. června

Doba trvání

  1. 16.00 – 17.30
  2. 17.30 – 20.00
Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze