Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Tisková konference Social Watch ČR

Termín konání:  11.07.2016

Region:  Praha

Praha, 7. července 2016 – Pozvánka na tiskovou konferenci Social Watch Česká republika

Social Watch v OSN předloží stínovou zprávu o stavu udržitelného rozvoje v ČR

 

Mezinárodní síť Social Watch předloží v pondělí 11. července v sídle OSN v New Yorku stínovou zprávu o naplňování cílů udržitelného rozvoje, která zahrnuje i kapitolu o České republice. Při té příležitosti proběhne v Praze tisková konference, na které autoři a autorky seznámí novináře s obsahem české i mezinárodní zprávy.

Ačkoli úřad vlády zahájil participativní proces přípravy implementace Cílů udržitelného rozvoje, které schválil minulý rok Summit OSN, dosavadní politická praxe má k udržitelnosti na všech rovinách ještě dost daleko. Česká zpráva pod názvem Ekonomika roste, ale společenská stabilita je ohrožena k tomu v jednotlivých oblastech například uvádí:

LIDÉ: Česká republika je jednou ze zemí Evropské unie s nejvyšším rozdílem v odměňování žen a mužů. Výpadky v práci v podobě rodičovské dovolené, práce na kratší úvazek či s nestandardní formou pracovní smlouvy se promítají do nižších průměrných platů žen a následně také do nižších důchodových dávek žen.

PLANETA: Vláda prolomila stanovené územní limity těžby uhlí a rezignovala na zlepšování životního prostředí v Severních Čechách. Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje otevírání ztrátových a rizikových uranových dolů. Výjimky snížily poplatky za zábory půdy a jedná se o dalším omezování ochrany zemědělské půdy před zničením. Omezování recyklace, s nímž vláda začala v celostátní koncepci, pokračuje i na úrovni krajů.

PROSPERITA: V ČR hrají velkou roli firmy se zahraničním vlastníkem, proto dosáhl odliv prvotních důchodů v roce 2014 téměř půl bilionu korun. To znamená nižší základnu pro investice i pro výraznější mzdové nárůsty. K zacyklení v pozici závislé ekonomiky dále přispívá to, že české dceřiné firmy jsou tzv. příjemci ceny, a že velká část české produkce má podobu montáže či přímo práce ve mzdě.

MÍR A SPRAVEDLNOST: Od roku 2001 roste vývoz zbraní a vojenského materiálu, který je z velké části způsoben vyzbrojováním nedemokratických a diktátorských zemí. Česká republika se tak přímo podílí na zvyšování napětí ve světě a na porušování lidských práv.

V České republice vzrůstá množství incidentů ze strany policie jak vůči alternativně žijícím lidem, tak proti občanům obecně. Nejvíce se však policejní moc soustředí na takzvaný levicový extremismus, za který je označováno i vystupování proti rasismu.

PARTNERSTVÍ. Vládní i opoziční politici v souvislosti s odmítáním uprchlíků veřejně deklarovali snahu zvýšit tzv. rozvojovou pomoc s tím, že se bude pomáhat příjemcům přímo na místě a zabrání se tak migraci. Nakonec ale zůstalo jen u rétoriky.

 

Více na tiskové konferenci dne 11.7. 2016 od 9:30 v restauraci Mlsná Kavka, Sokolovská 327/29, Praha 8. Za autorský tým Social Watch zprávu představí Markéta Mottlová, Ilona Švihlíková a Tomáš Tožička.

Kontakt: Editor zprávy - Tomáš Tožička, tomas.tozicka@educon.cz, tel: 603866054

Ke stažení

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze