Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Česká republika - opět druhý svět

Termín konání:  17.07.2017

Region:  Praha

Pozvánka na tiskovou konferenci

Nová zpráva české koalice Social Watch bude představena 17. července 2017 v Praze

Social Watch Česká republika srdečně zve na tiskovou konferenci, na které bude představena nová národní monitorovací zpráva.

Jedním z důležitých problémů při přechodu reálsocialistické východní Evropy na demokratické tržní hospodářství bylo zaostávání za tehdejším tzv. prvním světem, především zeměmi západní Evropy. Bohužel i po dvaceti šesti letech se toto zaostávání nepodařilo zvrátit.

  • Vláda přijala národní Agendu 2030, rozhodující však bude její implementace.
  • Pět let poté, co Ústavní soud zrušil neplacenou veřejnou službu, parlament připravil a schválil tuto formu nucené práce znovu.
  • Jednou z hlavních priorit vlády bylo přijetí zákona o sociálním bydlení, který byl po dlouhých sporech, jednáních a četných kompromisech předložen, avšak příliš pozdě na to, aby mohl stihnout projít legislativním procesem do konce volebního období.
  • V České republice je aktuálně každý desátý dospělý člověk v exekuci a velmi rychle roste skupina osob s vícečetnými exekucemi. Tento problém byl doposud podceňován a přináší negativní důsledky v sociální i makroekonomické rovině.
  • Česká rozvojová spolupráce a humanitární pomoc hluboce zaostává za našimi závazky.

To jsou vybraná témata z nové výroční zprávy české koalice Social Watch, která budou spolu s dalšími na tiskové konferenci představena.

Tisková konference se koná v pondělí 17. července od 10:00 v kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1.

Zprávu představí za autorský tým Tomáš Tožička, Ilona Švihlíková, Jan Gruber a Radek Hábl.

O den později bude tuto zprávu prezentovat česká zástupkyně Social Watch Markéta Mottlová i v sídle OSN v New Yorku jako stínovou zprávu k oficiální zprávě o naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice.

 

Kontakt: Editor zprávy - Tomáš Tožička, tomas.tozicka@educon.cz, tel: 603866054

Ke stažení

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze