Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Kalendář

Podíl ČR na válečné destabilizaci světa

Termín konání:  21.09.2017

Region:  Praha

Podíl České republiky na válečné destabilizaci světa

Pozvánka na tiskovou konferenci

Při příležitosti Mezinárodního dne míru zve česká koalice Social Watch, NESEHNUTÍ a Česko proti chudobě na tiskovou konferenci 21. září 2017 v Praze.

Social Watch a NESEHNUTÍ upozorňují, že Česká republika i nadále vyváží zbraně a vojenský materiál v rozporu se závazky Evropské unie. Podle oficiální statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu totiž v roce 2016 končily české zbraně v mnoha zemích, ve kterých hrozí jejich zneužití při potlačování lidských práv, čehož nejvýraznějším příkladem jsou vývozy zbraní do Saúdské Arábie.

  • Základním předpokladem udržitelného rozvoje je spravedlivý a trvalý mír a svět bez strachu a utrpení.
  • Česká republika brání naplňování Cílů udržitelného rozvoje, především Cíle 16 – Mír a spravedlnost.
  • Česká republika vyvezla v roce 2016 do Saúdské Arábie zbraně a vojenský materiál v hodnotě 14,5 milionu Eur.
  • Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 kritizovalo členské státy kvůli nedostatečné regulaci a kontrole vývozu zbraní.
  • Jako příklad nedostatečné regulace byla uvedena Saúdská Arábie, podle Evropského parlamentu jsou vývozy zbraní do této země v přímém rozporu se Společným postojem 2008/944/SZBP.
  • Tento dokument EU určuje pravidla pro obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem a zavazuje členské státy nevyvážet zbraně do zemí, ve kterých existuje riziko, že by mohly být použity k vnitřní represi nebo zahraniční agresi.
  • Mezi dalšími příjemci českých zbraní byly země jako Irák, Egypt, Spojené arabské emiráty.
  • Vývoz zbraní z České republiky dosáhl v roce 2016 rekordní hodnoty 18,6 miliardy Kč (689 mil. €)

Tisková konference se koná ve čtvrtek 21. září 2017 od 10:00 hod. v restauraci Mlsná kavka, Sokolovská 29, Praha 8.

Tiskovou zprávu představí Hanka Zoor Svačinková a Tomáš Tožička, moderace Ivona Remundová.

Kontakty:
Hanka Zoor Svačinková, NESEHNUTÍ: hana.svacinkova@nesehnuti.cz, +420 777 625 360
Tomáš Tožička, Social Watch ČR: tozicka.spolu@diakonie.cz, +420 603 866 054

Ke stažení

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze