Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > O kampani > Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) navazují na úspěšný program Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. MDGs), jejichž zastřešujícím úkolem bylo do roku 2015 významně snížit extrémní chudobu a hlad v rozvojových zemích.

17 cílů je výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Oficálně byly schváleny všemi 193 členskými státy OSN 25. září 2015 na summitu OSN v New Yorku.

Nové globální cíle vycházejí z vědomí, že výzvy jako odstranění chudoby, omezení diskriminace, ochrana planety, posílení svobody a bezpečnosti jsou navzájem propojené. Žádají proto provázané řešení a aktivní zapojení jak zemí tzv. globálního Jihu, tak Severu.

Cíle udržitelného rozvoje

 

CÍL 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

CÍL 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

CÍL 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

CÍL 4: Zajistit rovný přístup k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

CÍL 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

CÍL 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

CÍL 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

CÍL 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

CÍL 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

CÍL 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

CÍL 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

CÍL 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

CÍL 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

CÍL 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

CÍL 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

CÍL 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

CÍL 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

 

Články na našem webu k Cílům udržitelného rozvoje

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze