Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Hlasy nejchudších

Hlasy nejchudších

Analytické studie o působení rozvojových programů EU v Bangladéši, Demokratické republice Kongo, Nikaragui a Zambii a o jejich dopadech na nejohroženější skupiny obyvatel.

PDF Lidé vědí, co chtějí, 99 kB

Rozhovor se ženskými aktivistkami ze Zambie.

PDF Bangladéš, 333 kB

Řešení sociálního vyloučení v Bangladéši. Mapování rolí a vlivů Evropské unie prostřednictvím slyšení a konzultací se sociálně vyloučenými skupinami. Khondoker Shakhawat Ali.

PDF Demokratická republika Kongo, 207 kB

Případ Pygmejů v Jižním Kivu. Zlepšit rozvojovou politiku EU pro lepší rámec Rozvojových cílů tisíciletí po roce 2015 ve prospěch sociálně vyloučených v DRK. Paulin Polepole.

PDF Nikaragua, 155 kB

Zpráva GCAP o konzultacích s organizacemi občanské ‎společnosti v Nikaragui v roce 2014. Jiří Silný a Tomáš Tožička.

PDF Zambie, 142 kB

Zpráva GCAP o konzultacích s organizacemi občanské ‎společnosti v Zambii v roce 2014. Zuzana Uhde a Tomáš Tožička.

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze