Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Postavme se chudobě / Stand Up Against Poverty!

publikováno: 10.10.2006       téma: Ostatní

Ve dnech 15. – 16. října 2006 proběhne celosvětový happening Stand Up Against Poverty, Stand Up for the Millennium Development Goals. Akci pořádá koalice UN Millennium Campaign a Global Call to Action Against Poverty ve spolupráci s Guinessovou knihou rekordů, nevládními organizacemi, místními úřady, školami a médii. Osobní podporu jí vyjádřil generální tajemník OSN Kofi Annan. Cílem je upozornit na palčivou otázku chudoby a demonstrovat celosvětovou podporu splnění rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015. OSN v České republice a kampaň Česko proti chudobě podporují akce pořádané v ČR. Samotná akce je poměrně jednoduchá: lidé na mnoha místech světa se shromáždí, jeden z organizátorů vyhlásí, že shromáždění podporuje vymýcení chudoby a splnění rozvojových cílů milénia do roku 2015 (informační materiály o boji proti chudobě najdete česky na [linknew=http://www.osn.cz]www.osn.cz[/linknew] nebo na [linknew=http://www.ceskoprotichudobe.cz]www.ceskoprotichudobe.cz[/linknew].) Organizátoři globální kampaně usilují o zápis do Guinessovy knihy rekordů o nejvyšším počtu lidí, kteří se kdy postavili chudobě. Proto je nutné, aby vámi pořádaná akce proběhla mezi 12 hodinou SELČ 15. října a 12 hodinou 16. října. Využít můžete veřejných shromáždění, koncertů, církevních obřadů a podobně. Chcete-li, aby vaše shromáždění bylo započítáno do Guinessovy knihy rekordů, musíte svou akci zaregistrovat a následně vyplnit on-line formulář o samotné akci a počtu účastníků. Pro zjednodušení uvádíme potřebné kroky: 1. Zaregistrujte svou akci na [linknew=http://www.standagainstpoverty.org/events/create]http://www.standagainstpoverty.org/events/create[/linknew] 2. Uspořádejte své shromáždění mezi 12:00, 15. října a 12:00, 16. října. Doporučujeme, aby organizátoři během akce pořídili snímky či video. 3. Vyplňte on-line formulář o vámi pořádané akci na [linknew=http://www.standagainstpoverty.org/record/form]http://www.standagainstpoverty.org/record/form[/linknew] nejpozději do 23:00 hod., 16. října 2006 Takto se stanete součástí zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Uspořádáte-li svou akci mimo uvedenou dobu, dejte přesto organizátorům globálního happeningu o své iniciativě vědět prostřednictvím registrace na [linknew=http://www.standagainstpoverty.org/events/create]http://www.standagainstpoverty.org/events/create[/linknew] Celý happening vyvrcholí dne 17. října, který je Mezinárodním dnem za vymýcení chudoby, vyhlášený Organizací spojených národů. Informujte o svých aktivitách také Informační centrum OSN v Praze ( [email]unicprg@osn.cz[/email] ) a koalici Česko proti chudobě, která je koordinátorem akcí proti chudobě a na podporu rozvojových cílů tisíciletí v České republice ( [email]info@ceskoprotichudobe.cz[/email] ). Věříme, že česká společnost se vaším prostřednictvím připojí ke globálnímu hnutí proti přetrvávající chudobě.
Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze