Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Klimatický summit skončil. Čeho bylo dosaženo?

publikováno: 30.09.2014       téma: Změna klimatu a rozvoj

UNITED NATIONS
iCentrum OSN v Praze
29. září 2014

 

Byl to velký, historický den. Ještě nikdy se nesešlo tolik státníků, aby se zavázali k akci proti změně klimatu,“ řekl na závěr hektického dne generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Nejen státníci, ale i zástupci byznysu, finančního sektoru a občanské společnosti se na summitu přihlásili k aktivnímu postupu proti klimatické změně.

Shrnutí

„Musíme nejen naplnit, ale dále rozšířit všechny iniciativy, závazky a přísliby, které na klimatickém summitu v New Yorku zazněly.“ Foto: OSN

Iniciátorem setkání na nejvyšší úrovni byl šéf OSN, který dlouhodobě vyzývá k řešení této otázky, které je založené na jasné vizi opírající se o domácí i mezinárodní přístupy. Do New Yorku se sjeli významní mezinárodní hráči, kteří veřejně prezentovali své vize a závazky, jež mají přispět k uzavření univerzální a smysluplné klimatické úmluvy v roce 2015. Jejich oznámení mířila na konkrétní opatření na snižování emisí, posilování odolnosti vůči změně klimatu i na mobilizaci finančních prostředků na potírání klimatické změny.

„Summit dostál svým předsevzetím,“ řekl Pan Ki-mun s tím, že představitelé států i soukromé sféry znovu potvrdili své odhodlání udržet růst globální teploty do 2 °C snižováním emisí. Mnozí z účastníků – ze všech regionů, představitelé států rozvinutých i rozvojových – ze zasazovali o zastavení globálního růstu emisí do roku 2020 a za výrazné snížení poté i za dosažení uhlíkové neutrality po roce 2050.

V posledních letech vzrůstá mezi členskými státy OSN frustrace z pomalého tempa jaderného odzbrojování. V jejím důsledku narůstají obavy z katastrofálních humanitárních důsledků jako následku možného použití jen jediné jaderné zbraně, nemluvě už o regionální nebo světové jaderné válce.

K financování řekl šéf OSN, že veřejné a soukromé zdroje ukázaly další cestu jak mobilizovat potřebné finanční prostředky. Nejvyšší představitelé států vyjádřili podporu Zelenému klimatickému fondu. Na počáteční aktivaci fondu byla přislíbena částka ve výši 2,3 miliardy USD, další finanční vklad je přislíben na listopad 2014.

O ceně uhlíku a chytrých investicích

„Nová koalice vlád, zástupců byznysu, finančního sektoru, rozvojových bank a občanské společnosti oznámila své závazky k mobilizaci prostředků ve výši až 200 miliard USD k financování rozvoje založeného na nízkém podílu uhlíku a na posilování odolnosti,“ říká Pan Ki-mun s tím, že soukromé banky oznámily emise tzv. zelených dluhopisů ve výši 20 miliard USD. V roce 2015 dosáhnou objemy těchto dluhopisů až 50 miliard USD.

Stanovení ceny uhlíku a rozvoj karbonových trhů je podle šéfa OSN „jedním z nejmocnějších nástrojů ke snižování emisí a k podpoře udržitelného rozvoje a růstu“. Mnoho zástupců vlád a obchodní sféry podpořilo na summitu OSN zavádění uhlíkových trhů a volali po eliminaci dotací na fosilní paliva.

Na summitu zazněly také náměty na posilování klimatické i finanční odolnosti jako nezbytné a zároveň chytré investice. Po celém světě se zvyšuje nutnost adaptačních opatření, zejména v nejméně rozvinutých zemích a malých ostrovních státech. Tam jsou rizika klimatické změny nejvyšší.

Formují se nové koalice, které se věnují všem aspektům klimaitické změny. Na summitu vyzdvihl generální tajemník Pan Ki-mun zejména zemědělskou alianci Global Agricultural Alliance, jejíž cílem je poskytnout do roku 2030 podporu půl milionu farmářů při zavádění klimaticky inteligentních praktik v zemědělském podnikání.

Výrazný závazek na snížení emisí metanu do roku 2020 učinili zástupci byznysu, národních vlád i nevládních organizací.

V New Yorku byly prezentovány také závazky celkem 200 municipalit, v nichž dohromady žije na 400 milionů lidí, na snížení emisí od 12,4 do 16,4 % za rok. Generální tajemník ve svém závěrečném vystoupení na summitu řekl, že všechny významné závazky jsou zahrnuty v jeho summary (2014 Climate Change Summary – Chair’s Summary), jenž bylo rozesláno všem členským státům OSN.

Obama: Musíme reagovat

V souvislosti s blížícími se konferencemi UNFCCC v Limě (prosinec 2014) a Paříži (prosinec 2015) Pan Ki-mun připomněl, že bychom se „na dnešní summit měli dívat tak, že jsme se jako lidstvo rozhodli, že si ve společném domě musíme udělat pořádek, aby v něm dokázaly žít i příští generace. Summit dokázal, že se s výzvou klimatické změny budeme umět vypořádat.“ Vyzdvihl zejména závazky Francie a Německa, které shodně přislíbily finance ve výši jedné miliardy USD (každá země). Ocenil také závazek EU na snížení emisí o 40 % i výzvu Grenady, aby všechny ostrovní státy přešly plně na obnovitelné zdroje energie. Ocenil i prohlášení Číny, že zastaví v nejbližší možné době nárůst emisí a že zdvojnásobí svou podporu projektu spolupráce globálního jihu (South-South Cooperation).

Americký prezident Barack Obama na summitu prohlásil, že mezi bezprostředními hrozbami, jimiž se lídři států budou zabývat během všeobecné rozpravy Valného shromáždění, ať už je to terorismus, nerovnost nebo nemoci, jedna bude definovat kontury našeho století více než ty ostatní. Tou je naléhavá a sílící hrozba změny klimatu. „Vědecké poznatky jsou důkazem, že kdysi vzdálená hrozba se posunula do bezprostřední blízkosti a nikdo proti ní není imunní.... Klima se mění rychleji, než naše snahy něco s tím udělat. Varovné zvony bijí, občané pochodují. Nemůžeme se tvářit, že je neslyšíme ani nevidíme. Musíme na to reagovat.“

Více:

O klimatickém summitu (česky)  http://bit.ly/1nkFtiZ
Oficiální stránky summitu (eng)  http://bit.ly/1pk8NcB
Závěrečné shrnutí generálního tajemníka (eng)  http://bit.ly/1rCX7UY

 

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze