Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy za lepší svět

publikováno: 22.10.2014       téma: Dny proti chudobě

Vsetín, 22.10.2014

V rámci celostátní kampaně Česko proti chudobě uspořádali čtyři pořadatelé, Město Vsetín, Líska, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a dvě vsetínské základní školy Rokytnice a Sychrov, ve středu 22. října žákovské sympózium o globálních problémech.

Dvacet školáků z pěti základních škol ze Vsetína se vydalo diskutovat o tom, co pálí dnešní svět a hlavně hledat řešení těchto problémů. Měli k tomu vzácnou příležitost, nešlo jen o hru, protože v rámci firemní filantropie poskytl generální partner akce, e-Sports.cz částku pět tisíc korun určenou na humanitární projekt. A právě přítomní zástupci vsetínských škol, žáci devátých ročníků z Rokytnice, Sychrova, Trávníků, Ohrady a Luhu, měli možnost rozhodnout, kde peníze pomohou.

Předsedkyně Lísky, o.s., Iva Koutná, přítomným prozradila, že peníze z loňského ročníku putovaly prostřednictvím neziskové organizace ADRA do bangladéšského slumového centra Čalantika, kde umožnily dětem získat pitnou vodu. To byla silná motivace. Pak se už účastníci sympózia pustili do práce.

Lektor Bohuslav Sedláček je přenesl do světa, ve kterém se změnili na členy různých zájmových skupin, jejichž úkolem bylo definovat nejzávažnější globální problémy současného světa a doby.

Nasazení žáků bylo fantastické, vyzkoušeli si vyjednávání, a pokusili se obhajovat a prosazovat své názory. Pro mnohé to byla zcela nová zkušenost a přítomní ocenili, že si vzájemně umí naslouchat. Z výsledků vyplynulo, že k nejzávažnějším problémům řadí toto sympózium epidemie, kácení lesů, nedostatek pitné vody či růst populace v rozvojových zemích a s tím související chudobu.

To byl ale jen začátek, takové zahřívací kolo. Po krátké přestávce si žáci ve skupinách vytvořili fiktivní humanitárně zaměřené neziskové organizace a připravili si návrhy, kam by měly peníze z akce odejít, kde by měly pomáhat.

Při této práci si mnozí začali uvědomovat, že globální problémy lidstva nejsou až tak vzdálené, že ani zdaleka nejsou jen záležitostí zemí třetího světa, kde na obyvatele dopadají plnou tíhou, ale že každý z nás má šanci aspoň malým dílem vývoj světa ovlivnit. Je dobře, že mladí lidé ze vsetínských škol vědí jak na to!

Ze závěrečného jednání vzešly hned dva návrhy, jedna ze skupin představila projekt „Krmte hladové“, který zajišťuje základní potraviny pro Libérii a polovina účastníků sympózia se mu rozhodla dát hlas. Jak uvedli, kdo nemá co jíst, může hladem i zemřít, i když my si to ani neuvědomujeme, protože žijeme v zemi, kde smrt hladem nehrozí. V těsném závěsu zůstal projekt na podporu školství a vzdělanosti v zatím přesně neurčené rozvojové zemi. Tento projekt autoři obhajovali skvěle tím, že když pomůžeme dětem ke vzdělání, budou mít v životě lepší šance. S tím nelze než souhlasit. Líska, o.s. se proto rozhodla navýšit částku o tisíc korun a rovným dílem rozdělit prostředky mezi oba projekty, což bylo jednomyslně přijato jako nejlepší řešení.

Účastníci sympózia mohli jít do svých škol spokojeni se svou prací a podělit se o zkušenosti se spolužáky. Věříme, že si v sobě odnesli jistotu, že každý z nás může pomoci, každý může měnit svět, jen se k tomu musí odhodlat.

 

Jaroslava Ševčíková

Ke stažení

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze