Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ Svět i Evropská unie proti chudobě: Akce/2015

publikováno: 15.01.2015       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Praha, 15.1.2015 Tisková zpráva Česko proti chudobě

15. ledna 2015 začala celosvětová kampaň Akce/2015 zaměřená na boj s chudobou. Soustředí se především na podporu končících Rozvojových cílů tisíciletí, které v roce 2000 schválily všechny členské státy OSN. Zároveň chce upozornit veřejnost na probíhající jednání o novém programu zaměřeném na potírání chudoby, který by měl být schválen v OSN letos. Takzvané Udržitelné rozvojové cíle by měly spojovat potírání chudoby s ochranou životního prostředí.

V souvislosti s končícími programy pro potírání chudoby a přípravou Udržitelných cílů tisíciletí vyhlásila také Evropská unie 9. ledna, u příležitosti zahájení lotyšského předsednictví EU, rok 2015 prvním Evropským rokem rozvoje. Jean-Claude Juncker ve své zahajovací řeči připomněl i základní heslo Evropského roku rozvoje 2015: „Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost.“

"Je alarmující, že se u nás stále objevují snahy zaměňovat rozvojovou spolupráci s podporou exportu velkých firem a nadnárodních korporací," říká k tomu Tomáš Tožička z kampaně Česko proti chudobě.

Kampaň Akce/2015 předkládá několik požadavků, jejichž splnění má vést k zajištění důstojného života všech obyvatel planety a k naplnění jejich základních práv. Jde především o tyto body:

  • Zajistit odpovědnost vlád: Lidská práva a sociální ochrana.
  • Zajistit odpovědnost soukromého sektoru: Daňová spravedlnost a skutečná společenská odpovědnost.
  • Zajistit odpovědnost znečišťovatelů: Klimatická spravedlnost.
  • Zajistit odpovědnost participací obyvatel na rozhodování.

Bohužel se zatím ukazuje, že dosavadní vyjednávání jsou pod tlakem nadnárodních firem. Tomáš Tožička z kampaně Česko proti chudobě upozorňuje: „Velké a nadnárodní firmy si v minulých letech uvědomily, že fondy určené k potírání chudoby mohou být zdrojem snadným zisků. Snaží se přesvědčit vlády, že pokud budou dostávat peníze místo dosavadních realizátorů, bude to pro chudé lepší. Dosavadní zkušenosti zatím ovšem svědčí o opaku. Nadnárodní firmy dosud nedodržují ani své vlastní závazky a není důvod si myslet, že s veřejnou finanční podporou se to změní.“

Kampaň Česko proti chudobně chystá k Evropskému roku rozvoje 2015 desítky akcí, které zahájí tisková konference s fairtradovou snídani, která se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna v 11:00  v Cafe Neustadt, na adrese Karlovo náměstí 1, Praha - Nové město, na kterou vás srdečně zveme.

Více informací: Tomáš Tožička, tel: 603 866 054

www.ceskoprotichudobe.cz

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze