Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ Doporučení ministru Lubomíru Zaorálkovi ke společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě

publikováno: 25.05.2015       téma: Ostatní

Tisková zpráva Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

PRAHA, 25. 5. 2015 - Na zítřejším jednání v Bruselu bude Rada ministrů zahraničí (FAC) schvalovat společnou pozici k nadcházející mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která proběhne 13. - 16. července v etiopské Addis Abebě. FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve svém dopisu ministru Zaorálkovi představilo sadu doporučení, která by ČR v rámci vyjednávání společné pozice EU měla prosazovat.

Mezi konkrétní doporučení, která FoRS ve svém dopise ministru zahraničí představil, patří například podpora vytvoření mezivládního panelu pro daňové otázky v rámci OSN, vytvoření mezinárodního insolvenčního mechanismu pro oddlužení či opětovné potvrzení kolektivního závazku EU poskytovat na rozvojovou pomoc 0,7 % HND, kterého nebylo do roku 2015 dosaženo.

„Posílení role rozvojových zemí při rozhodování o mezinárodních pravidlech v oblasti daní a oddlužení je klíčové pro jejich schopnost mobilizovat své vlastní zdroje pro rozvoj. Společná pozice Evropské unie by podle našeho názoru měla zároveň potvrdit cíl EU pro oficiální rozvojovou spolupráci a rozšíření financování rozvoje. Doufáme, že ČR podpoří společný postoj unie, který bude progresivní a půjde tímto směrem,“ říká Ondřej Kopečný, předseda správní rady FoRS.

Konference v Addis Abebě je pro mezinárodní společenství zásadní jednak pro úspěšné schválení nového rozvojového rámce po roce 2015 v září letošního roku, ale i pro úspěch jednání o klimatických změnách v Paříži, která proběhnou v prosinci.

Celkové znění dopisu a doporučení FoRS je dostupné v příloze TZ.

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze