Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Výtvarná a fotografická soutěž

publikováno: 29.07.2015       téma: Žádosti o pomoc

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV) ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6 - 14 let na téma „Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030?“

O vítězích výtvarné soutěže rozhodne hodnotící komise složená ze zástupců MZV a ČRA. Autoři prvních pěti vybraných příspěvků obdrží věcné ceny z rukou představitele Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Českého rozvojového dne, který se uskuteční v polovině září 2015 v parku na Kampě v centru Prahy jako vlajková loď Evropského roku pro rozvoj 2015.

Vítězné výtvarné práce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska budou vystaveny zároveň ve všech těchto zemích. U nás budou pro širokou veřejnost vystaveny ve spolupráci s magistrátem města Plzně, Evropského města kultury 2015, a v dalším českém městě. Následně mohou být fotografie využity MZV či ČRA pro propagaci rozvojové spolupráce ČR (např. zařazením do kalendáře či výstavy).

Uzávěrka je 21. srpna 2015.

Podrobné informace o výtvarné soutěži

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV) ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) vyhlašuje fotografickou soutěž pro amatérské fotografy starší 14 let na téma „Proč je zahraniční rozvojová spolupráce tak důležitá?“.

O vítězích fotografické soutěže rozhodne hodnotící komise složená ze zástupců MZV a ČRA. Autoři prvních pěti vybraných fotografií obdrží věcné ceny z rukou představitele Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Českého rozvojového dne. Tato hlavní aktivita Evropského roku pro rozvoj 2015 v České republice se uskuteční v polovině září 2015 v parku na Kampě v centru Prahy.

Vítězné fotografie z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska budou součástí putovních výstav ve všech těchto zemích. U nás budou pro širokou veřejnost vystaveny ve spolupráci s magistrátem v Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015, a v dalším českém městě. Následně mohou být fotografie využity pro propagaci rozvojové spolupráce ČR (např. zařazením do kalendáře či další výstavy).

Uzávěrka je 21. srpna 2015.

Podrobné informace o fotografické soutěži

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze