Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

ČpCH v Pardubickém kraji

publikováno: 27.08.2015       téma: Informace o akcích

Na Dni Země v Chrudimi (21.4.) a v Pardubicích (22.4.) jsme se věnovali našim zvířatům, především domácím zvířatům a mazlíčkům. Mnoho zvířat, která chováme, např. papoušci, je bohužel nelegálně dováženo. Česká republika patří mezi špičku překupníků se zvířaty z volné přírody - CITES. Dá se říct, že Češi jsou v tomto bohužel nejlepší na světě, ovšem za toto se tedy chlubit nemusíme. Také jsme připomněli rozvojový rozměr výživy a zemědělství vůbec.

Druhým rokem jsme měli možnost prezentovat ČpCH na Okresním kole Mladých zdravotníků při ČČK ČR (20.5.) pro žáky ze škol z různých měst okresu. Kromě informací k tématu ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů jsme zmínili i zdraví člověka v oblasti HIV a AIDS a neopomněli ani nedostatek potravin a pitné vody v rozvojovém světě. Paním učitelkám byly také předány materiály na nástěnky.

Den dobrovolníků v Klášterních zahradách v Chrudimi (19.6.) se týkal poznávání přírodnin a přírody s překvapením. K tomu jsme zmínili palmový olej a Borneo, či to, jak se tu máme dobře, když můžeme mít plné obchody jídla, které si můžeme koupit, což všude není tak běžné.

Poslední akcí školního roku byl v Chrudimi Tátafest (21.6.) pro tatínky kutily a děti, kde jsme se věnovali výrobě papírů a recyklaci. Je potřeba co nejvíce šetřit přírodní zdroje a neplýtvat jimi. To stejné se týká odpadů, kterých je už nebývalé množství. Při výrobě papírů a recyklaci šetříme stromy, které produkují kyslík. Snižujeme i odpady a učíme děti, jak je fajn, když si sami mohou zkusit, jaký je to proces, výroba papírů. Přitom se spotřebuje také ohromné množství vody, které není ovšem dostatek. Voda nad zlato, peníze a drahé kamení. Sami jsme tvořeni vodou z velké části. Je třeba k ní mít úctu.

 

Ing. Tibor Schwarz,DiS.
člen výkonné rady Zelený dům Chrudim
a předseda klubu Hnutí Brontosaurus Zelený dům
koordinátor ČPCH v Pardubickém kraji

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze