Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět

publikováno: 22.09.2015       téma: Dny proti chudobě

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vsetín | 21. 9. 2015

Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro lepší svět

Žáci vsetínských škol debatovali o globálních problémech současného světa a hledali jejich řešení. V pondělí 21. září proběhl  již 3. ročník akce Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro lepší svět,  pod záštitou Mgr. Simony Hlaváčové, první místostarostky města Vsetín.

Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě, a má podobu žákovského sympózia, kde mladí lidé vyhledávají informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou repubikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují kroky k jejich řešení a tvoří rozvojový projekt.  Zástupci osmých a devátých tříd vsetínských základních škol z Rokytnice, Sychrova, Luhu, Trávníků, Ohrady a Integry společně vytvořili 5 projektů, z nichž vybírali ten nejužitečnější, pro který LÍSKA zajistila finanční dar firmy eSPORTs.

Pořadatelé i žáci vsetínských škol mají již s touto aktivitou zkušenosti. V prvním ročníku darovali finanční prostředky na nákup čistícího filtru pro slum Čalantika v Bangladéši, kde je díky jejich daru dnes možné přefiltrovat 400 litrů vody denně tak, aby se dala pít, což výrazně pomohlo dětem z tamní komunity. V následujícím roce byly finanční prostředky rozděleny mezi dva projekty, a to jeden charitativní, „Krmte hladové“, www.krmtehladove.cz  a jeden rozvojový, pro Čalantiku, kde byly zaslány finanční prostředky na nákup školních pomůcek, www.calantika.cz

V letošním ročníku se účastníci sympozia rozhodli darovat finanční prostředky na nákup technologií pro čištění vody v Afghánistánu, protože věří, že čistá pitná voda je základní potřebou, na kterou by měl mít nárok každý obyvatel naší planety. Vybírali z pěti rozvojových projektů, které 5 skupin žáků, sestavených ze šesti škol, připravily pro pět programových zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: Etiopie, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Moldavsko a zmíněný Afghánistán.

Žákovské sympózium není jen hra, není to dokonce ani jen výuka a vzdělávání, je to skutečný život. Žáci drží v rukou finanční prostředky a mají možnost je přidělit projektu, který navíc před tím sami připraví na základě vyhledaných informací. Vybírají opravdu pečlivě, zvažují veškeré varianty, argumentují, diskutují s plným nasazením a vnímají velkou odpovědnost, která jim byla svěřena, protože mohou ovlivnit životy jiných lidí.

Akci již tradičně připravilo Město Vsetín, LÍSKA, z.s., ZŠ Vsetín, Sychrov 97, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Proběhla v příjemném prostředí podnikatelského inkubátoru v budově Maštaliska ve Vsetíně. Program po celou dobu sledovali  vzácní hosté, osobnosti, které se s tématy humanitární a rozvojové pomoci setkávají denně, a to Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR a Ondřej Suchánek z Charity ČR.

Fotografie z akce ve fotogalerii Česko proti chudobě

Jaroslava Ševčíková, Iva Koutná

 

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze