Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět

publikováno: 22.09.2015       téma: Dny proti chudobě

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vsetín | 21. 9. 2015

Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro lepší svět

Žáci vsetínských škol debatovali o globálních problémech současného světa a hledali jejich řešení. V pondělí 21. září proběhl  již 3. ročník akce Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro lepší svět,  pod záštitou Mgr. Simony Hlaváčové, první místostarostky města Vsetín.

Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě, a má podobu žákovského sympózia, kde mladí lidé vyhledávají informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou repubikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují kroky k jejich řešení a tvoří rozvojový projekt.  Zástupci osmých a devátých tříd vsetínských základních škol z Rokytnice, Sychrova, Luhu, Trávníků, Ohrady a Integry společně vytvořili 5 projektů, z nichž vybírali ten nejužitečnější, pro který LÍSKA zajistila finanční dar firmy eSPORTs.

Pořadatelé i žáci vsetínských škol mají již s touto aktivitou zkušenosti. V prvním ročníku darovali finanční prostředky na nákup čistícího filtru pro slum Čalantika v Bangladéši, kde je díky jejich daru dnes možné přefiltrovat 400 litrů vody denně tak, aby se dala pít, což výrazně pomohlo dětem z tamní komunity. V následujícím roce byly finanční prostředky rozděleny mezi dva projekty, a to jeden charitativní, „Krmte hladové“, www.krmtehladove.cz  a jeden rozvojový, pro Čalantiku, kde byly zaslány finanční prostředky na nákup školních pomůcek, www.calantika.cz

V letošním ročníku se účastníci sympozia rozhodli darovat finanční prostředky na nákup technologií pro čištění vody v Afghánistánu, protože věří, že čistá pitná voda je základní potřebou, na kterou by měl mít nárok každý obyvatel naší planety. Vybírali z pěti rozvojových projektů, které 5 skupin žáků, sestavených ze šesti škol, připravily pro pět programových zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: Etiopie, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Moldavsko a zmíněný Afghánistán.

Žákovské sympózium není jen hra, není to dokonce ani jen výuka a vzdělávání, je to skutečný život. Žáci drží v rukou finanční prostředky a mají možnost je přidělit projektu, který navíc před tím sami připraví na základě vyhledaných informací. Vybírají opravdu pečlivě, zvažují veškeré varianty, argumentují, diskutují s plným nasazením a vnímají velkou odpovědnost, která jim byla svěřena, protože mohou ovlivnit životy jiných lidí.

Akci již tradičně připravilo Město Vsetín, LÍSKA, z.s., ZŠ Vsetín, Sychrov 97, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Proběhla v příjemném prostředí podnikatelského inkubátoru v budově Maštaliska ve Vsetíně. Program po celou dobu sledovali  vzácní hosté, osobnosti, které se s tématy humanitární a rozvojové pomoci setkávají denně, a to Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR a Ondřej Suchánek z Charity ČR.

Fotografie z akce ve fotogalerii Česko proti chudobě

Jaroslava Ševčíková, Iva Koutná

 

Ke stažení

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze