Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Den boje proti chudobě v Chebu

publikováno: 09.10.2015       téma: Dny proti chudobě

Ve středu 7. října 2015 se konala již tradičně osvětová akce Den boje proti chudobě. Diecézní charita Plzeň v Chebu si ve spolupráci s organizací Česko proti chudobě připravila pro studenty místní Svobodné školy témata aktuálních problematik ve světě, související se sociálním vyloučením. Celý den probíhal na levém břehu řeky Ohře na Krajinné výstavě v Chebu.

Akce byla uspořádána pro studenty Svobodné školy v Chebu, napříč všem ročníkům. Od prvních tříd základní školy po maturující ročníky střední školy. Celkem akci navštívilo zhruba 200 studentů. Pro žáky byl připraven bohatý program, kdy během dne procházeli jednotlivá stanoviště, která byla zaměřena na témata různých problematik. Pracovníci Diecézní charity Plzeň se žáky diskutovali o jednotlivých tématech, předávali jim teoretické poznatky a také si pro ně připravili soutěže a praktické ukázky. Studenti se mohli dozvědět mnoho zajímavostí například o domácím násilí, či si zahrát hru „Riskuj“, která byla zaměřena na péči o seniory, nebo vidět, jak je vycvičen policejní pes na vyhledávání drog. Žáci mohli shlédnout simulovanou akci, ve které bylo připraveno auto i s figurantem. Pes měl za úkol vyhledat předem připravený balíček drog, jak v autě, tak i u „podezřelé“ osoby.

Celkově věříme, že se akce vydařila, i co se týče počasí. Studenti byli velmi aktivní a s radostí se zapojovali do diskuzí.

Děkujeme všem, kteří se na tomto dni podíleli. Především našim partnerům a dobrovolníkům, kteří nám pomohli při jeho realizaci.

Fotografie z akce

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze