Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Brnem projela Šalina za klima, důstojnou práci a spravedlnost

publikováno: 12.11.2015       téma: EYD2015

Díky všem, kteří se v Brně zapojili do jízdy Šaliny za záchranu klimatu a spravedlivou společnost! Jízda se konala právě měsíc před začátkem konference OSN o změnách klimatu v Paříži.

Děkujeme cestujícím, kteří se rozhodli se s námi svézt a diskutovat o palčivých globálních problémech, ale také dvěma desítkám dobrovolníků z několika brněnských organizací, které se rozhodly svá témata do veřejného prostoru přenést a tím Šalinu proměnily ve skutečnost. Na mysli máme přátele z organizace NaZemi, kteří zápolí o důstojné pracovní podmínky pro lidi po celém světě, z Hnutí DUHA Brno a Greenpeace, kteří upozorňují na příčiny a řešení změny klimatu, z Nesehnutí, kteří bojují proti vývozu zbraní a v neposlední řadě z Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Šalinu jsme úspěšně vypravili ve čtvrtek 29. října 2015 z vozovny Mediánky o druhé hodině odpolední a to zejména díky neobyčejně ochotnému řidiči, který navíc při každé příležitosti projevoval vřelý zájem o to proč a s jakým poselstvím se jeho vůz do ulic Brna vydává.

Na Nerudově se připojili kolegové z NaZemi s vynikající fairtrade kávou a sušenkami, které ve stavu bdělosti a blaženosti udržovaly jak posádku, tak pasažéry stroje.

 

Debaty se stevardy a stevardkami, tu více tu méně polemické, se nicméně vedly v duchu přátelském, čemuž nepochybně napomáhal hudební mix Lukáše Pecha z oblasti patenty nezotročené hudby. Petr Levý z Greenpeace zřejmě právě získává dalšího příznivce obnovitelných zdrojů energie.

 

Vážení cestující, tahle tramvaj jede zadarmo a místo revizora vám nabídne kávu od zaopatřených a důstojně žijících pěstitelů! Možná kdyby jezdily zadarmo všechny tramvaje, bylo by udělat něco pro klima – nechat auto doma – hned jednodušší.

 

Neodmyslitelné jsou petiční či informační stánky v místech zásadních dopravních uzlů! Tu se zaníceně podepisují ekologické petice…

 

…tuhle se upozorňuje na vývoz českých zbraní diktátorům…

 

…onde se propaguje spravedlivý obchod…

 

… nebo se vyrábějí lapače snů proti strachu z migrace. Na to, že změna klimatu je právě jednou z příčin migrace a vysídlování lidí, se ostatně snažil upozornit už úvodní happening na moravském náměstí: několik odvážlivců, představujících obyvatele globálního Jihu, se svléklo „do plavek“, aby pak schytávali zásahy balonky s vodou (rozuměj emisemi oxidu uhličitého). Pak se pokoušeli překonat kašnu (středozemní moře) a dovolat se soucitu bohatých Evropanů. Změna klimatu a s ní spojené extrémní počasí by mohlo do roku 2050 vyhnat z domovů až 50 milionů lidí. Pokud nechce svět dopustit skutečnou humanitární katastrofu, musí zvláště bohaté státy, včetně ČR, rychle a účinně emise snížit. Taškařici s neradostným poselstvím přihlíželo několik desítek lidí.

 

Akce byla jednou z aktivit v rámci kampaně Česko proti chudobě, jež se zapojila do celosvětové sítě Action/2015, jejímž cílem je mobilizovat a informovat veřejnost vstříc třem globálním summitům letoška pod heslem „Proti změně klimatu, chudobě a nerovnosti“.

VIDEO

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze