Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Zpráva Aidwatch 2015

publikováno: 27.11.2015       téma: Ostatní

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS ve spolupráci s organizacemi Rozvojovka, Ústav mezinárodních vztahů,  Česko proti chudobě a Glopolis vydávají zprávu Aidwatch 2015, která přináší stručný přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.

Česká republika společně s dalšími státy OSN letos v září schválila Cíle udržitelného rozvoje, platné do roku 2030. Opětovně se tak mimo jiné zavázala k tomu, že bude na oficiální rozvojovou pomoc  vydávat 0,33 % hrubého národního důchodu (HND). Tento závazek měla původně naplnit do roku 2015. Podíl poskytovaných prostředků již několik let stagnuje na pouhých 0,11 % HND.

Dle zprávy Aidwatch 2015, kterou dnes zveřejňuje FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci spolu s partnery, je prostor pro navyšování zejména v oblasti dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce. Ta pro ČR představuje také příležitost pro uplatnění specifických zkušeností a pro pozitivní zviditelnění. Jak zpráva dále ukazuje, má ČR k dispozici kvalitní systém jak pro vedení jak zahraniční rozvojové spolupráce, tak poskytování humanitární pomoci.

Ke stažení

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze