Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Znovuotevření indonesistiky na FF UK

publikováno: 17.03.2016       téma: Ostatní

V akademickém roce 2016/17 bude na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze po 5 letech znovu otevřeno studium indonesistiky. Obor byl vypsán dodatečně, takže přihlášky se mohou podávat až do 8.4.2016.

Indonesistika byla celkem v historii naší republiky zatím otevřena jen šestkrát. První tři ročníky absolvovaly studia v letech 1953–1974, během normalizace byla výuka indonesistiky bohužel přerušena. Po revoluci byl tento obor otevřen pouze třikrát, naposledy v roce 2011.

Tentokrát se bude jednat opět o jednooborové bakalářské prezenční studium. Obor je pojat interdisciplinárně, velký důraz je kladen na výuku jazyka, dále je zaměřen na studium literatury, historie, politiky Indonésie, ale i mezinárodních vztahů v rámci celé jihovýchodní Asie. Absolventi se mohou uplatnit v cestovním ruchu, v ziskových i neziskových organizacích či například ve státní správě.

INDONESISTIKA
tříletý bakalářský obor

CHCETE STUDOVAT ATRAKTIVNÍ A PERSPEKTIVNÍ OBOR?
NA FF UK BUDE OTEVŘEN V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017 OBOR INDONESISTIKA

  • Šedesátiletá tradice výuky indonéských studií.
  • Přednášky věnované nejen Indonésii, ale také širší oblasti malajského světa, tedy Malajsii, Singapuru a Bruneji jihovýchodní Asii jakožto regionu.
  • Intenzivní studium indonéštiny, devátého nejpoužívanějšího jazyka světa.
  • Možnost ročních vládních stipendií v Indonésii, zapojení do projektové činnosti aj.

PROČ MÁ STUDIUM INDONESISTIKY PERSPEKTIVU?

  • Indonésie je mnohem významnější zemí, než si umí většina laiků představit;
  • je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, třetí největší světovou demokracií a zemí s největší muslimskou populací;
  • představuje regionální mocnost jihovýchodní Asie, nastupující střední mocnost a jeden z klíčových pilířů bezpečnosti asijsko-tichomořské oblasti;
  • Indonésie je rychle se modernizující zemí a dynamickou rostoucí ekonomikou – představuje proto velmi perspektivní trh a stává se nejen pro Česko stále významnějším obchodním partnerem;
  • absolventi oboru se uplatní v diplomacii, mezinárodním obchodě, cestovním ruchu, zpravodajských médiích, ve vědeckopedagogické sféře, v humanitárních organizacích a jako tlumočníci a překladatelé.

Termín podání přihlášky: do 8. dubna 2016

Kde se INDONESISTIKA studuje: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav jižní a centrální Asie,
Seminář indonesistiky, Celetná 20, Praha 1, 116 38

Kontakt: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., e-mail: petru.tomas@gmail.com
Obecné informace o přijímacím řízení FF UK: www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni

 

Informace v médiích:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/216411010120213/obsah/452561-indonesistka-novy-obor-pro-studenty

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/216562220600036/obsah/458160-indonesistka-misa-budiman

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze