Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Akce Dne Země v Pardubickém kraji

publikováno: 17.05.2016       téma: Informace o akcích

Duben je po celém světě oslavován jako měsíc Dne Země, přičemž samotný Den Země připadá na 22.4. I v Pardubickém kraji se uskutečnily na hlavních náměstích pestré Dny Země, které spojovaly jarmarky místních lokálních produktů s bohatým doprovodným programem v podobě výstav, vycházek a besed zaměřených na ochranu životního prostředí. Slavilo se v Chrudimi, Vysokém Mýtě a v Pardubicích. Zelený dům Chrudim se do těchto oslav aktivně zapojil a některé akce sám uspořádal.

Sportovně-přírodovědný den v Klášterních zahradách v Chrudimi byl zaměřen na poznávání přírody s propojením sportovních aktivit. Ve Slatiňanech proběhl Festival na klíček, kde byl připraven bohatý program pro návštěvníky a spousty písniček s pěveckým souborem Klíčenky.

V tomto měsíci se také hojně uklízí v rámci kampaní Ukliďme Česko a Svět, kdy mnoho dobrovolníků z celé České republiky likviduje černé skládky v přírodě a upozorňuje na potřebu informovanosti široké veřejnosti, jak s odpady nakládat.

Kampaň Česko proti chudobě se pod Zeleným domem Chrudim soustředila především na problematiku udržitelného stavu životního prostředí. Na Resselově náměstí v Chrudimi jsme například vyráběli korále ze starého papíru.

V Pardubicích a ve Vysokém Mýtě jsme měli tzv. Motýlí stanoviště, kde děti, žáci i studenti poznávali anebo hádali nejběžnější druhy motýlů.  Ptali jsme se, kde žijí housenky, což byly například kopřivy u babočky paví oko a babočky kopřivové. Velmi zajímavé to mají například různé druhy modrásků, kteří se vyvíjí často v mraveništi, následně na krvavci totenu a dalších rostlinách. K tomu nám pomáhaly i příběhy od Ondřeje Sekory apod. I plevel má tak na zahradě svůj význam. To se týká i různého klestí a klacků, které mohou využít pro svůj úkryt plazi, kteří se například živí vajíčky plzáků španělských, nebo tůní a kaluží, které jsou důležité pro obojživelníky.

Tématu zahrady se věnoval i Den Země v Divoké Šárce v Praze 24. dubna, kam nás pozval spolek Zvonečník, se kterým jsme společně v Koalici proti palmovému oleji. Zde jsme se kromě problematiky palmového oleje, která byla stále velmi žádaná ve všech městech, také zaměřili i na dešťovou vodu a jejich celostátní soutěž viz www.zahradni.net. Má za cíl propagovat uchování dešťové vody a zalévání s ní na našich zahradách.

 

Za Zelený dům Chrudim

 Ing. Tibor Schwarz

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze