Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Social Watch 2016

publikováno: 11.07.2016       téma: Texty k šíření

Ekonomika roste, ale společenská stabilita je ohrožena - tak zní název národní a mezinárodní zprávy o stavu udržitelného rozvoje Social Watch 2016.

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze