Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Social Watch 2016

publikováno: 11.07.2016       téma: Texty k šíření

Ekonomika roste, ale společenská stabilita je ohrožena - tak zní název národní a mezinárodní zprávy o stavu udržitelného rozvoje Social Watch 2016.

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze