Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Vsetínské školy pro lepší svět letos v listopadu

publikováno: 05.10.2016       téma: Dny proti chudobě

Žákovské kampaně pro vsetínskou veřejnost

Termín: pátek 11. listopadu 2016
Místo: Maštaliska – Vsetín, Horní náměstí čp. 3 a 4
Pořadatelé: Město Vsetín, LÍSKA, z.s., ZŠ Vsetín Sychrov 97, ZŠ Vsetín Rokytnice 436

Nabízíme zapojení týmů škol z osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do 4. ročníku jedinečného vsetínského projektu v rámci kampaně Česko proti chudobě.

Téma kampaně Česko proti chudobě a přípravu žákovských kampaní lze využít v občanské výchově, či na podporu průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

DOPORUČENÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKCI:

  • Žáci se ve třídách seznámí s globálními problémy současného světa a konkrétními  projekty či kampaněmi, které se snaží o jejich řešení. Doporučujeme například: Ušili to na nás, Na stromech, Za férové banány, Za férovou čokoládu, Světový den potravin, Komu chutná prales apod. Aktuální kampaně najdete například na www.nazemi.cz , http://glopolis.org, www.zaferovebanany.cz
  • Vyberou si téma pro vlastní žákovskou kampaň, to nastudují a pokusí se hledat vlastní řešení. Můžete využít metodiky a aktivity již existující kampaně či projektu.
  • Připraví osvětovou kampaň pro vybranou cílovou skupinu, kterou si sami zvolí, například maminky s dětmi, seniory, vrstevníky, širokou veřejnost. Zvolí cíle a zajímavé prostředky kampaně.
  • Vyberou mezi sebou zástupce, které vyšlou jako tým expertů na žákovské sympozium, které proběhne 11. 11. 2016 v prostorách Maštalisek (viz leták).
  • Tým tvoří 5 expertů, ideálně kluci i holky. Předpokládáme, že vyslaní experti budou  aktivně prezentovat kampaň, představí téma, cíle, cílovou skupinu a nástroje, budou obhajovat své názory. Zároveň poskytnou zpětnou vazbu týmům expertů dalších zúčastněných škol.
  • Na sympoziu získají zpětnou vazbu od týmů expertů ostatních škol.
  • Po návratu do školy přenesou zpětnou vazbu do svých týmů a škol a budou hlavními organizátory skutečné realizace kampaně pro vybranou cílovou skupinu. Dopracují kampaň a vyberou si místo, kde budou kampaň prakticky realizovat (např. Mateřské centrum Sluníčko, škola, knihovna, náměstí apod.).
  • Do 2. 12. 2016 zajistí realizaci kampaně, zašlou zprávu jak kampaň proběhla a 3–5 ilustračních fotografií pořadateli.

Zúčastněné týmy získají finanční příspěvek na realizaci kampaně ve výši 1.000 Kč a certifikát.
Škola získá zajímavé materiály do výuky.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA: infoevo@seznam.cz do 14. 10. 2016.
INFORMACE K AKCI: Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze