Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Prohlášení GCAP k Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby

publikováno: 20.10.2016       téma: Dny proti chudobě

Mezinárodní den za odstranění chudoby (17.10.) je pro GCAP důležitý, protože souzní s našimi globálními strategiemi a cíli. Nový GCAP s obnoveným mandátem se zavazuje usilovat nejen o odstranění chudoby, ale také bojovat proti rostoucí nerovnosti s novým elánem a nasazením.

Přetrvávající přítomnost chudoby, nejistoty a nerovnosti je skandálem ve světě, kde existují znalosti a zdroje, které by mohly zajistit zdravé a důstojné životní podmínky pro všechny. Zatímco menšina spotřebovává extrémně neudržitelným způsobem a hromadí rostoucí bohatství, miliardy jiných lidí nemají přístup k dostatečné výživě, pitné vodě, potřebné hygieně, bydlení, zdravotnictví, školství, bezpečnosti a spravedlnosti.

Ženy, děti a sociálně vyloučení stále tvoří drtivou většinu lidí, kteří žijí v chudobě a denně čelí tvrdé diskriminaci - a často i násilí. Znepokojující je také to, že ženy nemají ekonomickou moc ani sociální zabezpečení a nadále žijí v situaci, kdy jsou zranitelné vůči patriarchálnímu násilí a to jak doma, tak ve společnosti. Kromě toho se dnes marginalizace objevuje všude - v zemích nejchudších i nejbohatších. Rozsáhlá migrace, přemisťování a prudký nárůst počtu uprchlíků – vlivem chudoby, konfliktů i zhoršování životního prostředí – je alarmujícím výsledkem těchto trendů.

Nedostatečná regulace finančních trhů, stejně jako vztahy mezi finančními trhy a mezinárodními cenami komodit a potravin, by mohly vést k nové globální krizi zasahující přístup k potravinám, energiím a zhoršující životní podmínky. Demografické trendy se zvýšením populace a odlišným rozložením věkových skupin přinesou nové problémy a výzvy.

Jako GCAP se v současnosti zaměřujeme na genderovou rovnost, sociální vyloučení, roli a odpovědnosti soukromého sektoru, přerozdělování a klimatickou spravedlnost. Znovu manifestujeme svůj závazek prosazovat rovnost a spravedlnost, vymýcení chudoby, podporu začleňování, právo na důstojnou práci a dodržování lidských práv. V éře Cílů udržitelného rozvoje bude GCAP i nadále pokračovat jako platforma pro globální kampaň a advokační činnost, která využívá energii silných národních koalic a základních skupin, zejména v Africe, Asii, Latinské Americe a Karibiku. Bude i nadále vyzývat instituce – zejména státy a soukromé korporace – a vést je k odpovědnosti za nerovnosti reprodukované jejich obchodními modely rozvoje, které často zahrnují nárůst fosilních paliv, nadměrnou spotřebu a výrobu, genderovou diskriminaci a ekonomiku “stékajících kapek”.

Tímto prohlášením vyzýváme světové lídry, aby usilovali o splnění svých slibů daných v rámci Agendy 2030 a Pařížské dohody a vedli svět do doby udržitelné spotřeby a produkce stanovením odpovědnosti institucí veřejného i soukromého sektoru a poskytnutím prostoru občanům a občanské společnosti, aby se zasadila o inkluzivní svět a spravedlnost pro lidi i planetu.

 

Beckie Malay   

Salina Sanou             

Riccardo Moro

Předsednictvo Global Call to Action against Poverty (GCAP)

 

GCAP kritizuje instituce a procesy, které udržují chudobu a nerovnost po celém světě a hájí a prosazuje lidská práva, genderovou rovnost, sociální spravedlnost a bezpečnost potřebné pro život a mír.

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze