Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Dny proti chudobě v Orlové

publikováno: 14.11.2016       téma: Dny proti chudobě

ICM YMCA Orlová připravila pro Česko proti chudobě jako tradičně v době podzimních Dnů proti chudobě akce pro žáky a studenty. Tentokrát šlo ve dnech 17.-21.10.2016 o sérii 11 přednášek na ZŠ Karla Dvořáčka.

Celkem 340 žáků i pedagogů mělo možnost vyslechnout si zajímavé přednášky. Mgr. Johana Krajčírová mluvila o chudobě v Tibetu a Nepálu, Mgr. Štěpán Janča se věnoval chudobě, lidským právům, etice a jiných souvisejících tématech, Robert Kovarik pak porušování lidských práv ve světě.

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze