Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

10 nejopomíjenějších humanitárních krizí roku 2016

publikováno: 26.01.2017       téma: Ostatní

Tisková zpráva CARE

Humanitární organizace CARE zveřejnila analytickou zprávu, která pojmenovává 10 vážných humanitárních krizí roku 2016, jimž se v médiích věnovalo nejméně pozornosti. Jsou mezi nimi Eritrea, Burundi, Madagaskar, Demokratická republika Kongo či Bangladéš. Pozornost médií a získávání prostředků na humanitární účely spolu úzce souvisejí. „Média dokáží přimět politiky k odpovědnosti a pomáhají získávat finanční prostředky nezbytné k poskytování pomoci,“ říká ředitel humanitární pomoci CARE International Philippe Guiton. „Politici nesmějí jednat pouze na základě svých vlastních politických zájmů. Často svou pozornost zaměřují jen k nejviditelnějším mimořádným událostem. Řada humanitárních krizí tak zůstává zapomenuta. Světoví vůdci je záměrně ignorují a zanedbávají.“

CARE zkoumala přes 30 přírodních katastrof a konfliktů, které zasáhly alespoň milion lidí. „Většina z těchto krizí potřebuje naši podporu také v roce 2017. Každý den žijí rodiny po celém světě v neustálém strachu o přežití, zatímco v jejich bezprostřední blízkosti dopadají bomby, zatímco jim povodně a sucho decimují pole i dobytek a brutální útoky je vyhánějí z domovů. Jejich příběhy si zaslouží pozornost,“ říká Guiton.

 

Další informace naleznete v přiložené tiskové zprávě a na webu CARE, celou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

 

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze