Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Nesmíme dovolit, aby v Jižním Súdánu hladověly miliony lidí

publikováno: 28.02.2017       téma: Ostatní

Tisková zpráva

Praha/Džuba, 28. února 2017: Po třech letech brutálního konfliktu byl v regionu Jednota Jižního Súdánu vyhlášen hladomor. Téměř pět milionů lidí zde trpí extrémním hladem a hladomor se pravděpodobně záhy rozšíří i do dalších částí země, pokud nebudeme okamžitě jednat.

Ředitel CARE Jižní Súdán Fred McCray říká:  „Poslední tři roky plné násilí dohnaly lidi na pokraj smrti. Mnoha rodinám nezůstalo k jídlu nic než listy a kořínky. Teď je naším naléhavým úkolem zabránit tomu, aby další lidé umírali hlady, poskytnout jim jídlo a humanitární pomoc.“ 

Alarmující potravinové krize propukávají i v dalších částech světa. Podle OSN je 20 milionů lidí ohrožených hladem kromě Jižního Súdánu i v Jemenu, severovýchodní Nigérii a Somálsku. Potravinové krize v těchto zemích ještě zhoršují války a politická nestabilita.

„Dvacet milionů lidí ohrožených hladem odpovídá svým množstvím obyvatelstvu Austrálie, rozsah krize si tedy lze jen stěží představit,“ hodnotí situaci ředitel české pobočky CARE Jan Koubek Kejzlar a dodává: „Vyhlášení hladomoru je pokaždé jednou z nejhorších zpráv, protože předchází zprávám o obrovských ztrátách na lidských životech. I proto jsme se v české CARE rozhodli jednat okamžitě. Vyzýváme dárce na pomoc Jižnímu Súdánu, kterou navazujeme na českou podporu uprchlíkům před tímto politickým konfliktem a hladem do sousední Ugandy.“

„Hladomor“ je nejhorší kategorií v pětiúrovňovém měřítku Food Security Phase Classification (IPC), které se používá pro vyhodnocování potravinové bezpečnosti. Stupnice pracuje s několika ukazateli, včetně akutní podvýživy u více než 30 procent dětí, nejméně dvou úmrtí na 10 000 lidí denně a přístupu k méně než čtyřem litrům vody denně. Ve větším měřítku zahrnuje hladomor vysídlení obyvatel, občanské nepokoje a pandemie.

Naposledy byl hladomor vyhlášen v Somálsku v roce 2011, už v době vyhlášení měl na svém kontě 260 000 obětí. O šest let později přivedlo úporné sucho způsobené El Niñem a pokračující politická nestabilita Somálsko opět na pokraj hladomoru.

„Společným jmenovatelem všech těchto zemí, které jsou ohroženy hladomorem, je přetrvávající konflikt. V místech, jako je Jižní Súdán, zabraňuje propuknutí hladomoru právě působení humanitárních organizací. Do oblastí, kde byl vyhlášen hladomor, nemají humanitární organizace přístup a nemohou lidem dodávat potraviny kvůli nejistotě z konfliktu,“ říká Guiton.

CARE apeluje na všechny strany konfliktu, aby poskytly neomezený přístup humanitární pomoci lidem v nouzi, a vyzývá dárce, aby poskytli nezbytné finanční prostředky potřebné k záchraně životů. Na pomoc Jižnímu Súdánu lze posílat dary na sbírkový účet CARE ČR na čísle 243 308 210/0300 u ČSOB, se specifickým symbolem 22017.

 

Další informace naleznete na www.care.cz.

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze