Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Neoliberální strategie k úspěšné implementaci Agendy 2030 nepovede

publikováno: 21.07.2017       téma: Cíle udržitelného rozvoje

V rámci Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF) představily organizace občanské společnosti své kritické připomínky k implementaci Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Hlavní zjištění monitorovací zprávy Česká republika: opět druhý svět prezentovala v New Yorku i česká koalice Social Watch.

 

Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji

 

Zástupci a zástupkyně občanského sektoru z Brazílie, Chile, Kypru, Jordánska, Malajsie, Finska, Francie, Německa, Libanonu, Filipín a České republiky sdíleli své zkušenosti s psaním stínových zpráv a přiblížili výzvy jednotlivých zemí v oblasti udržitelného rozvoje. SDGs jsou sice politickou reprezentací rétoricky přijímány, ale už méně jsou promítány do konkrétních politik.

Přestože výsledky jednotlivých zemí se liší (např. Finsko je považováno za průkopníka v udržitelném rozvoji), společným jmenovatelem, který stojí v cestě úspěšnému naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje, je neoliberální politika. Iara Pietricovsky de Oliveira z brazilské organizace INESC v této souvislosti zmínila, že dochází k privatizaci demokracie. Závislost na financích soukromého sektoru pouze prohlubuje existující nerovnosti. Bohaté elity a zámožné nadnárodní korporace proměňují svou ekonomickou moc do politické moci a ovlivňují vládní rozhodnutí. Řešení nerovností nemůže být založeno na trhu nebo směřování pozornosti k iniciativám soukromého sektoru. Aby Agenda 2030 měla šanci na úspěch, je potřeba se zaměřit na transformaci mocenských vztahů a distribuci zdrojů.

 

Celou výroční zprávu mezinárodní Social Watch s názvem Reclaiming policies for the public si můžete přečíst zde:

Reclaiming policies for the public

www.2030spotlight.org

 

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze