Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Fotbal pro rozvoj 2007 - informace pro školy

Fotbal a rozvoj
Na erven chyst nevldn organizace INEX-SDA, ve spoluprci s dalmi nevldnmi organizacemi sdruenmi v kampani esko proti chudob, s eskomoravskm fotbalovm svazem a Ministerstvem zahrani R, dal ronk projektu Fotbalem k rozvoji. V jeho rmci pijede do eska tm mladch keskch fotbalist (vk 17-18 let, stejn je i clov skupina v R) z nairobsk organizace MYSA, kter pozoruhodnm zpsobem kombinuje sport s mylenkou celospoleenskho rozvoje - za svou tm 20-letou innost a spchy v oblasti sportovn i sociln byla dvakrt nominovna na Nobelovu cenu mru, nejlepm dkazem fotbalov kvality mstn mldee je vtzstv na historicky prvnm MS v poulinm fotbale v Berln 2006.

Npln jejich programu budou jednak fotbalov turnaje, semine rozvojovho vzdlvn zamen na Sport a rozvoj a v neposledn ad kulturn a dal doprovodn akce pro irokou veejnost.

 

Npl projektu hlavn st (erven 2007)

Cel projekt je rozplnovn zhruba na 18 dn. Jeho jdrem budou troj 5-denn program v rznch eskch mstech   vytipovny jsou Praha, Olomouc a Rmaov/Bruntl. V kadm z tchto mst se uskuten nsledujc cyklus akc:

- 1. den fotbalov turnaj (Keani, mstn koly, partnei apod.)
- 2. den semine rozvojovho vzdlvn, zklad monho partnerstv eskch a keskch kol
- 3. den pokraovn semin, pp. aktivit volnoasovou formou, et studenti pedstav Keanm sv msto, kraj apod.
- 4. den akce pro veejnost koncerty, vstavy, promtn film apod.
- 5. den pesun na dal msto a odpoinek

Mme za sebou 2-letou spoluprci s MYSOU, letos jsme poprv pivtali na dvoutdenn turn po echch i Morav cel kesk tm. Nvtva Kean vdy vzbudila velmi slunou mediln (i mimomediln) pozornost tot oekvme i pt rok.
 

ir rmec pprava + hodnocen

- v kvtnu (11-13/5) pozveme zstupce vech (cca 12) kol na ppravn semin, kde vybran studenty (i uitele) na projekt pipravme a podrobnji seznmme s jeho programem, cli, oekvnmi atp.- plnovan dlka 2 dny, z jedn koly se zastn cca 3-lenn vprava, kter by v nsledn pprav slouila v danch kolch jako zdroj informac a aktivit

- hodnotc semin na podzim (z-jen), v podobnm rozsahu, s monm fotbal.turnajem, hodnotcmi diskuzemi, promtnm filmu (je by ml bt soust projektu) apod.

 

Co nabzme:

- ast na ojedinlm esko-keskm sportovn-vzdlvacm projektu
- vzdlvac program v AJ pro vybran studenty
- monost zapojen koly i v irm mtku
- prostor pro vlastn aktivitu a npady
- projekt pln hrazen z prostedk Ministerstva zahraninch vc R, s ambic odstartovat dlouhodobj spoluprci mezi eskmi a keskmi kolami

 

Co je teba v ppad zjmu:

- vybrat vhodnho a zaplenho koordintora z ad uitel (orientan: AJ velmi vtna, obansk vchova, sport, zempis)
- vybrat vhodn studenty (fotbalov tm-8 lenn, ideln smen, rozvojov problematika 7-9 studentu na semine zamen na sport a rozvoj)
- potat s cca 3-4dennm programem bhem ervna (zsti i vkend), prask st: 15-20/6. nejde o vlastn organizaci akc, ale o uvolovn student, vstcnost, pp. zzem

 

Kontaktn osoba: Robin Ujfalui, INEX-SDA, hlavn koordintor projektu Fotbal pro rozvoj
robin.ujfalusi@seznam.cz, 732 828 028

Vce informac k jednotlivm organizacm a tmatm:
www.inexsda.cz
www.mysakenya.org
www.fotbalprorozvoj.org

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze